Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 1/19

ZPRAVODAJ 1/19

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT ZA ROK 2019
PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2019
VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ – USNESENÍ, VÝŇATEK Z PROJEVU PŘEDSEDY OBLASTI
PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA ČSOB A NEGRELLIHO VIADUKT
INFORMACE O NOVÉM PREZIDENTOVI SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY
VÝZVA K AKTUALIZACI KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍK 29

LEDEN 2019

29. 01. 2019