Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 1/2021

Zpravodaj 1/2021

Zpravodaj

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

 • Upozornění na konání valné hromady v epidemiologicky vhodném termínu
 • Výroční zpráva o činnosti ČKAIT v oblasti Hradec Králové v roce 2020
 • Prodloužení funkčního období předsedy a výboru ČKAIT oblast Hradec Králové
 • Placení členských příspěvků ČKAIT
 • Placení členských příspěvků ČSSI
 • Právní poradna ČKAIT
 • Změna adresy podnikání
 • Výstava střípky hradecké architektury let minulých
 • Změny vedení stavebního deníku od 1. ledna 2021
 • Celostátní Stavba roku 2021
 • Bezplatný přístup k technickým normám – časté dotazy
 • Archiv webinářů
 • Hradec Králové sbírá podněty k dopravě
 • V OK nově k prodeji
 • Upozornění na webináře pořádané Oblastními kancelářemi ČKAIT
 • Informace k nouzovému stavu od 1. 3. Do 28. 3. 2021
 • Soutěž Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021
 • Poslední rozloučení

Zpravodaj viz příloha

 

04. 03. 2021