Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 1/23

Zpravodaj 1/23

Zpravodaj 1/23 pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje viz příloha.

08. 02. 2023