Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 2/18

ZPRAVODAJ 2/18

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI březen – červen 2018
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA HK, z.s. ZA ROK 2017
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI V HRADCI KRÁLOVÉ, KONANÉ DNE 12. 2. 2018
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Podrobnosti viz příloha

07. 03. 2018