Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 2/23

Zpravodaj 2/23

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

viz příloha

08. 03. 2023