Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 2/24

Zpravodaj 2/24

ZPRAVODAJ 2/2024

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

Viz příloha

01. 03. 2024