Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 3/18

ZPRAVODAJ 3/18

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
GDPR - PŘÍSPĚVEK ADVOKÁTA Mgr. IVO MUŠKY
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018
VYHLÁŠENÍ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018
POZVÁNKA NA FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-2018
BRNO KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY
• ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
• NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI ZDVOJOVÁNÍ A SANACI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS
• IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO DŘEVA
• GDPR - ZACHOVEJME CHLADNOU HLAVU A POUŽIJME SELSKÝ ROZUM

ROČNÍK 28

DUBEN 2018

19. 04. 2018