Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 3/19

ZPRAVODAJ 3/19

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
OCENĚNÍ V SOUTĚŽI DŮM ROKU 2019
OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ PŘIVÍTALA DVOUTISÍCÍHO ČLENA OBLASTI
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU
PŘIPOMENUTÍ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019
NOVÝ KRAJSKÝ MANAŽER SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR (SPS) HRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
SETKÁNÍ S PREZIDENTEM SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ S PŘEDSTAVITELI KRAJSKÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ
VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019
V OK NOVĚ K PRODEJI
SETKÁNÍ ČESTNÝCH ČLENŮ ČKAIT V PRAZE
FOTOGRAFIE Z ODBORNÝCH EXKURZÍ
POZVÁNKA NA FOR ARCH 2019

ROČNÍK 29
ČERVEN 2019

25. 06. 2019