Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 3/20

Zpravodaj 3/20

Zpravodaj pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje.

Obsah:

 • Jednotný program činnosti
 • Přihlášené stavby do soutěže stavba roku královéhradeckého kraje 2020
 • Vyhlášení soutěže o cenu inženýrské komory za rok 2020
 • Nová literatura
  • Technologie prací na železničním svršku
  • Vyhláška č. 146/2008 sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb úplné znění k 1. 12. 2018
 • Pozvánka na přednášku navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu
 • Pro zájemce o autorizaci
  • Pozvánka na školení k přípravě k autorizačním zkouškám

Ročník 30

Červenec 2020

15. 07. 2020