Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 4/18

ZPRAVODAJ 4/18

ZPRAVODAJ 4/18
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA
REKONSTRUKCE STÁTNÍ OPERY
POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) ČKAIT
PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE „STAVBA ROKU 2018“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
TITUL STAVBA STOLETÍ - HLASOVÁNÍ
SOUTĚŽ ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018
DVD DOPRAVNÍ STAVBY 2018 - SYSTÉM JAKOSTI
NOVÁ LITERATURA
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
POZVÁNKA NA FOR ARCH
FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ

ROČNÍK 28

ZÁŘÍ 2018

11. 09. 2018