Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 4/22

Zpravodaj 4/22

Zpravodaj

4/22

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

viz příloha.

13. 07. 2022