Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 5/18

ZPRAVODAJ 5/18

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OBLASTI
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT
OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI „STAVBA ROKU 2018“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
UDĚLENÍ CENY JOŽE PLEČNIKA
VÝZVA ČLENŮM OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ K ZAPOJENÍ DO PRÁCE PRO ČKAIT
FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

ROČNÍK 28

PROSINEC 2018

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA

12. 12. 2018