Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 5/21

Zpravodaj 5/21

Zpravodaj 5/21

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

Zpravodaj viz příloha

22. 09. 2021