Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj č.4/2020 s plánem odborné činnosti

Zpravodaj č.4/2020 s plánem odborné činnosti

Zpravodaj č.4/2020 oblast České Budějovice - v příloze.

Jednotlivé akce CŽV v termínové listině.

01. 09. 2020