Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zrušení - webináře/semináře - Občasnký zákoník s vazbou na výstavbu

Zrušení - webináře/semináře - Občasnký zákoník s vazbou na výstavbu

Z důvodů mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byl seminář/webinář zrušen v tomto termínu.

Webinář bude pořádán, jakmile to situace v ČR dovolí. Přihlášené osoby (na níže uvedené akce) budou přednostně na nový termínu upozorněny.

Děkujeme za pochopení a přejeme nám všem brzké uklidnění situace.

Středisko vzdělávání a informací

https://www.ckait.cz/seminar-svi-obcansky-zakonik-s-vazbou-na-vystavbu

https://www.ckait.cz/webinar-obcansky-zakonik-s-vazbou-na-vystavbu