Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvláštní nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014 formou e-learningového studia

Zvláštní nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014 formou e-learningového studia

Zvláštní nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014 formou e-learningového studia
V rámci úsporných opatření jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že Vám nebudeme zasílat pozvánky na jednotlivé semináře, pořádané OK ČKAIT, OP ČSSI a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary, pokud o ně nepožádáte. Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu. Žádáme Vás, abyste označili svůj zájem - případně nezájem o níže uvedené semináře a zaslali nám tuto nabídku zpět (poštou, faxem, e-mailem). Jinak je nutné, abyste se také přihlásili sami přímo na webových stránkách firmy Building & Law – www.buildinglaw.eu.
(označte zvolenou variantu)

7.1.-4.2.2014 Velká novela stavebního zákona v praxi ano ne
lektor: Ing. Mgr. David Jedinák

4.2.-11.3.2014 Stavbyvedoucí – kompetence, práva, ano ne
povinnosti, lektor: Ing. Mgr. David Jedinák

11.3.-1.4.2014 Vliv nového občanského zákoníku na ano ne přípravu a realizaci staveb
lektor: JUDr. Alena Banyáiová, CSc.

1.4.-6.5.2014 Nákladové řízení stavebních zakázek ano ne
lektor: Ing. Pavel Jedinák

6.5.-27.5.2014 Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci ano ne
staveb, lektor: Ing. Mgr. David Jedinák

27.5.-17.6.2014 Základy rozpočtování s využitím ano ne
informačních technologií
lektor: Ing. Jiří Zábranský

Jméno, příjmení …………………………………………

Adresa………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………e-mail: …………………………………………..

Kontakt pro odeslání:
1. OK ČKAIT, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
2. telefon – fax: 353 234 634
3. e-mail: karlovyvary@ckait.cz

30. 01. 2014