Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11. 5. 2018 obdržela primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová od Výboru oblastní kanceláře Praha stanovisko k vzniklé situaci kolem Libeňského mostu.

11. 5. 2018 obdržela primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová od Výboru oblastní kanceláře Praha stanovisko k vzniklé situaci kolem Libeňského mostu.

11. 5. 2018 obdržela primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová od Výboru oblastní kanceláře Praha stanovisko k vzniklé situaci kolem Libeňského mostu. V následujících dnech bylo toto stanovisko odesláno tisku. Reakci tisku najdete ve složce Média (http://www.ckait.cz/content/ckait-v-mediich).

Původní Libeňský most byl dimenzován na zatížení dle Československého mostního řádu z roku 1924 (maximální osamělé zatížení hmotnosti 22,0 t (strojní oračka), resp. 18 t (parní válec). Použitý beton byl míchán v poměru 200 kg cementu na m³ a byl nedostatečně hutněn dusáním. Průzkumem byla zjištěna kvalita betonu kleneb C16/20, resp. C12/15 (dnes běžná kvalita betonu nosných částí mostů je minimálně C 30/37, tedy dva a půl krát vyšší). Klenby nejsou vyztuženy, což je dnes u dynamicky namáhaných konstrukcí nepřípustné.

Dle současně platné ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou je požadované maximální osamělé zatížení hmotnosti 60,0 t v jednom jízdním pruhu. Toho nelze dosáhnout v případě, že stávající most bude pouze opraven a rovněž v případě pouhé opravy nelze splnit požadavky platného Územního plánu.

 

Další informace - dopis primátorce hl. m. Prahy

18. 05. 2018