Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Olomouc
11. červen 2008

Den otevřených dveří - 18.října 2008

Dne 18.října je "Den otevřených dveří " na stavbách, ve firmách a školách v celé ČR.Záměrem je zvýšit zájem o stavebnictví - zvýšit ptestiž profese.Zapojte se dle možností do této akce, nabídněte možnost prohlídky Vašich staveb nebo firem.Přihlásit se můžete na webových stránkách komory www.ckait.cz Den stavitelství a architektury 2008.Prostřednictvím "Chcete se připojit"se této akce můžete aktivně účastnit.

Olomouc
11. červen 2008

Aktuální e-mailové adresy

Žádáme všechny členy oblasti Olomouc o zaslání aktuální e-mailové adresy na adresu kanceláře OK ČKAIT Olomouc : ckait-ol@volny.cz OK ČKAIT Olomouc děkuje za spolupráci

ČKAIT
3. červen 2008

Autorizační zákon

Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změna zákona č. 360/1992 Sb. je na str. 64-68 uvedeného zákona.

Karlovy Vary
2. červen 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

ČKAIT
29. květen 2008

Informace o dni otevřených dveří

V loňském roce se uskutečnil 1.ročník "Dne stavitelství a architektury" - den otevřených dveří na školách, stavbách a projektových kancelářích. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za aktivní přístup při zviditelnění oboru stavebnictví. Mnoho z Vás informovalo své žáky, studenty i jejich rodiče a některé stavebně zaměřené školy otevřely dveře novým uchazečům. V letošním roce "Dny stavitelství a architektury" pokračují. Budeme rádi, když se opět do této akce zapojíte a budete informovat své žáky i jejich rodiče, že den otevřených dveří se bude konat

ČKAIT
17. březen 2008

Architektonické, stavební a funkční řešení objektů Hlávkovy nadace v Lužanech

ČVUT v Praze ve spolupráci s Hlávkovou nadací, Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků vyhlašují pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky veřejnou soutěž pro studenty a absolventy do 35 let vysokých škol architektonického, technického a uměleckého zaměření.Vyhlášení soutěže

ČKAIT
3. březen 2008

Placení členských poplatků za rok 2010

Podle usnesení shromáždění delegátů (SD 2009/A) a Profesního a etického řádu (PEŘ §6/3a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2010 3000,- Kč s termínem zaplacení do 31 .3. 2010. Číslo účtu: 109270792/0300, v.s.: vaše rodné číslo.SOUHRN VŠECH POPLATKŮ HRAZENÝCH ČKAIT Členský poplatek řádného člena na rok 2010 splatný 31. 3. 2010 - 3.000,- Kč/rok

ČKAIT
16. leden 2008

Dny stavitelství a architektury 2008

Harmonogram:18. října 2008Den otevřených dveří na významných stavbách a školách v ČR - informace o akciSEZNAM STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH PŘES SPS