Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
20. leden 2010

Návrh novely stavebního zákona

Podrobné informace a soubory ke stažení naleznete zde.

ČKAIT
18. leden 2010

Stavební zákon a související vyhlášky

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) byl dne 14. 3. 2006 ve znění, který vrátil Senát, schválen PSP a již byl podepsán prezidentem republiky. 28. 11. 2006 byly vydány prováděcí vyhlášky.

ČKAIT
16. leden 2010

Autorizační zákon

Zákon č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změna zákona č. 360/1992 Sb. je na str. 64-68 uvedeného zákona.

ČKAIT
14. leden 2010

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.

Praha
7. leden 2010

Zpráva o činnosti oblasti Praha a Středočeský kraj v roce 2009

Odborná exkurze Helsinky 2010 Výbor oblasti pracoval v loňském roce ve složení přednosta Ing.Michael Trnka,CSc, zástupce přednosty Ing.Milan Komínek členové výboru Ing.Jan Bořek, Ing.Ladislav Brett, Ing.Jan Cihlář, Ing.Karel Jung, Ing.Jaroslav Lébl,CSc, Ing.Eva Patáková, Ing.Jan Matějka a Ing.Vladimír Smrž. Zasedání výboru oblasti se pravidelně účastnila paní ředitelka Ing.Lenka Zimová.

Karlovy Vary
5. leden 2010

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4.ledna 2010

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4.ledna 2010 Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Václav Nedvěd Ing. Pavel Pospíšil Omluveni: Ing. Stanislav Potůček, všichni přítomni Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9.listopadu 2009 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly

Karlovy Vary
11. prosinec 2009

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne dne 7. prosince 2009

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9.listopadu 2009 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 9. listopadu 2009 - Úkoly uložené dne 5.října byly všechny splněny a to následovně : školení 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ (Ing. Studničková – Kloknerův ústav) Účast přítomných z toho členů ČKAIT - Den otevřených dveří 28.11. proběhl – závěry viz dále

Olomouc
7. prosinec 2009

Valná hromada oblasti Olomouc

Valná hromada ČKAIT - oblasti Olomouc . Termín : 26.1 2010 Místo : Právnická fakulta, tř.17.listopadu 6, Olomouc Zahájení : 15.30 hod. Prezence : od 14.30 hod. V předsálí bude prodej publikací ČKAIT za zvýhodněné ceny. K účasti na Valné hromadě ČKAIT, oblasti Olomouc Vás srdečně zve výbor oblasti