Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
2. červenec 2009

Vyhodnocení ankety Z+i

Grafika - líbí se Vám grafické zpracováni? 1 - 371 2 - 709 3 - 375 4 - 62 5 - 27 (známkováno jako ve škole: 1 - velmi líbí, ..., 5 - vůbec nelíbí) Jakou četnost vydávání upřednostňujete? měsíčník - 440 dvouměsíčník - 333 čtvrtletník - 771

Karlovy Vary
17. červen 2009

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.května 2009

1/ Kontrola zápisu z 16.února 2009 - Všechny uložené úkoly dne 16.února byly splněny - Ze zvolených delegátů na SD do Prahy, které se koná dne 21.března, h se zúčastní náhradníci Ing. Šafařík + Ing. Odvody Účastníci Shromáždění delegátů na SD dne 21.března za OK ČKAIT Karlovy Vary Ing. Pavel Pospíšil Ing. Bohumír Baxa Ing. Stanislav Potůček Ing. Tomáš Buriánek Ing. Martin Šafařík Ing. Michal Odvody 2/ Informace o jednáních - Ing. Zídek informoval o zasedání představenstva ČKAIT svolaného na 19.února, které projednalo mim o jiné :

Karlovy Vary
17. červen 2009

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15.června 2009

1/ Kontrola úkolů uložených 11.května 2009 - Všechny uložené úkoly dne 11.května byly splněny a to následovně . - Seminář celoživotního vzdělání „Energetické předpisy ve vztahu ke stavbám“ se uskutečnil dne 12.května za účasti celkem 53 posluchačů z toho 50 členů ČKAIT - Seminář celoživotního vzdělání „Konstrukční detaily s ohledem na neprůzvučnost pasivních domů“ se uskutečnil dne 2. června za účasti celkem 38 posluchačů z toho 38 členů ČKAIT

Ústí nad Labem
24. květen 2009

Přehled členů ČKAIT - Zelená úsporám

Oznamujeme všem autorizovaným osobám v oboru Pozemní stavby, Technika prostředí staveb a Technologická zařízení staveb, že mají možnost se zapsat na www.ice-ckait.cz do Přehledu členů oprávněných k činnostem v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

České Budějovice
22. květen 2009

SOMMERFEST LINZ

Komora Architektů a Inženýrů konzultantů pro Horní Rakousko a Salzburg z Lince nám zaslala oběžník s pozvánkou na SOMMERFEST a akci ZIMT09, která se koná ve dnech 10. a 11.července 2009 v Linci. Jedná se o kulturní akci v rámci slavností Lince jako evropského hlavního kulturního města. Zvláště zvou naše členky. Přihlášku a bližší informace obdržíte v oblastní kanceláři ČKAIT, České Budějovice. Ing.František Hladík, přednosta OK ČKAIT

České Budějovice
22. květen 2009

ZELENÁ ÚSPORÁM - přehled členů ČKAIT

Na www.ICE-ckait.cz mají autorizované osoby v oborech PS, TPS a TZS možnost se zapsat do Přehledu členů oprávněných k činnostem v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Do Přehledu můžete uvést kontaktní údaje (email,telefon).

České Budějovice
22. květen 2009

E-MAILOVÁ adresa

Vyzýváme naše členy, aby nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu na cb@ckait.cz Umožníte nám tak zasílat vám cílené informace pro konkrétní obory.

ČKAIT
14. květen 2009

Odpovědi na dotazy, položené porotě soutěže POROTHERM DŮM 2009 k datu 17.4.2009

Dotaz: Jak má odevzdaná dokumentace vypadat? O fotografiích píšete max. formát A4. Má tedy vše být A4? Chcete jednotlivé listy a plány volně, nebo např. svázat v brožuru? Nebo volné listy v deskách? Nebo nalepit na nějaký panel? Odpověď: Pokud jde o soutěž "Nejlepší realizované stavby" předložená výkresová dokumentace pro soutěž bude složena na formát A4 a dodaná volně v deskách. Pokud jde o formát fotografií, může být max. A4, tedy může být i menší, avšak ve velikosti, která umožní porotě posoudit vzhled a charakter stavby a její architektury.