Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
10. červenec 2006

Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně

Stěžovatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2, za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zast.: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Brně sp.zn. 31 Ca 29/2005-96 ze dne 16.5.2006

Karlovy Vary
9. červenec 2006

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K.Vary dne 29.5.2006

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 29. května 2006 Kontrola zápisu z 27. března 2006 Všechny termínované uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly 1. Budou rozeslány pozvánky na 11. Mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovy Vary 2006 na téma “Železnice a město“, která se uskuteční 16.6.2006. Zajistí Ing. Lodr ve spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary. 2. V 1. pololetí bude uspořádán poslední seminář pro členy ČKAIT, ČSSI a RSS

Ústí nad Labem
29. červen 2006

Soutěžní přehlídka Fasáda Ústeckého kraje 2006 - vyhlášení

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce za odborné garance ČKAIT, SPS ČR a ve spolupráci s mediálním partnerem Deníky Bohemia soutěžní přehlídku "Fasáda Ústeckého kraje 2006". Přikládáme propozice Propozice-Fasáda Ústeckého kraje2006.doc a přihlášku Prihlaska-Fasáda 06.doc.

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Zájezd do Švýcarska

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary pořádá zájezd Kolegia od 12. do 15. října 2006 do Švýcarska. Předběžný program: 12. října odjezd z Prahy ve večerních hodinách; 13. října Švýcarsko, Zürich - celodenní program v Zürichu, program pro Kolegium - konverze v doprovodu švýcarské architektky Ady Weber, bydlení v hotelu v Zürichu nebo poblíž; 14. října Švýcarsko - celodenní program (zatím neurčen) bydlení v hotelu (nejlépe možná v tomtéž jako předchozí den); 15. říjen Německo, poznávací cesta domů do Prahy - příjezd do Prahy v termínu garantujícím provoz metra.

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Usnesení z valné hromady 2006 - OK ČKAIT UL

Dne 19.1. 2006 se konala valná hromada OK ČKAIT Ústí n.L., zde přikládáme usnesení VHO UL Usnesení-2006.doc dále zprávu z mandátní komise VHO UL Zpráva mandátní komise-2006.doc a zprávu z valné hromady VHO UL Zpráva z VHO-2006.doc .

Ústí nad Labem
31. květen 2006

Plánované akce CŽV na II. pololetí 2006

V měsíci září: - Stavební zákon, platný od 1.1.2007 - Legislativní požadavky zákona o odpadech, odpadové hospodářství původce se zaměřením na stavebnictví. V měsíci říjnu: - Správní řád v oblasti výstavby - Akustika a osvětlení - CD PROFESSIS - Nízkoenergetické stavby - Autorizovaný inspektor ve stavebním procesu V měsíci listopadu: - BOZP - aktuální změny v předpisech - Nové povinnosti pro uchovávání a vyřazování dokumentů (archivní řád) - Výkony a honoráře v projektové činnosti autorizovaných osob - Stavební zákon, platný od 1.1. 2007 V měsíci prosinci:

ČKAIT
30. květen 2006

Rozsudek v právní věci žalobce ČKAIT proti ÚOHS

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČKAIT
5. duben 2006

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dává tuto informaci na vědomí a pro potřebu stavebním úřadům v České republice. V současné době eviduje kancelář ČKAIT 1222 autorizovaných osob, které mají pozastavenu autorizaci na vlastní žádost, nebo kterým byla pozastavena autorizace z disciplinárních důvodů. Po dobu pozastavení autorizace nelze na tyto osoby pohlížet jako osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě, ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nemohou tedy takové činnosti vykonávat.