Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ústí nad Labem
7. únor 2006

Příspěvek VOS SPŠ stavební Děčín na VH 2006

Na letošní valné hromadě konané dne 19.1.2006 v Ústí n.L. byl VOŠ SPŠ stavební Děčín přednesen v diskusi tento prispevek-VH.doc

ČKAIT
20. prosinec 2005

Dřevěný dům

První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena.Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž.Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

ČKAIT
29. listopad 2005

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

K Vaší žádosti o stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení, sdělujeme:

Karlovy Vary
20. listopad 2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 31.října 2005

Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31. října 2005 Kontrola zápisu ze 26.9.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 11.10.2005 se uskutečnil seminář „ZÁVAZNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ STAVEB“ (semináře se zúčastnilo celkem 55 osob). 2. Trvající úkol pro všechny členy oblasti KV ve sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“.

Karlovy Vary
17. říjen 2005

Informace z jednání OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Informace pro webové stránky z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. září 2005 Kontrola zápisu ze 20.6.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 proběhlo úspěšně závěrečný protokol ze setkání je součástí k zápisu 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 6.9.2005 se uskutečnil seminář „Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU“ (přednášející Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT), kterého se zúčastnilo celkem 30 osob.

Karlovy Vary
17. říjen 2005

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Informace pro webové stránky z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. září 2005 Kontrola zápisu ze 20.6.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 proběhlo úspěšně závěrečný protokol ze setkání je součástí k zápisu 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 6.9.2005 se uskutečnil seminář „Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU“ (přednášející Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT), kterého se zúčastnilo celkem 30 osob.

ČKAIT
25. červenec 2005

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 188/03-7531/03-ORP

V Praze dne 23.12.2003 Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8 601 56 Brno Účastník řízení: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zastoupena Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič a Sadílek, Štěpánská 39, Praha 1 R O Z K L A D dle ust. § 61 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

ČKAIT
25. červenec 2005

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zast. Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, BrnoŽaloba proti rozhodnutí správního orgánuD v o j m o Doporučeně