Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
8. červen 2016

DVD Dopravní stavby 2016 - k vyzvednutí ZDARMA pro vybrané AO

Upozorňuje na nově vydané DVD Dopravní stavby - Systém jakosti XV 2016. Vybrané obory autorizace: - dopravní stavby, - mosty a inženýrské konstrukce, - geotechnika a městské inženýrství si mohou DVD vyzvednout na regionálních/oblastních kancelářích ČKAIT ZDARMA proti podpisu Licenčních podmínek (v příloze).

ČKAIT
6. červen 2016

Studentská soutěž ČKAIT - vyhlášení výsledků

Do studentské soutěže ČKAIT o Návrh variabilního konferenčního sálu ČKAIT bylo přijato celkem 17 návrhů.Do 2. kola postoupilo 7 návrhů:11552 3708 47967 5992 A56s4f GDIBN13W P1M6P5E Na druhém zasedání poroty, které proběhlo dne 6. 6. 2016, bylo určeno pořadí prvních tří návrhů:

ČKAIT
30. květen 2016

Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých stránkách postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

ČKAIT
26. květen 2016

Tisková zpráva z Úřadu vlády České republiky

Premiér Sobotka s ministrem Dienstbierem hodnotili společně s profesními komorami jejich zapojení do legislativního procesuPremiér Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, jednali ve středu 25. 5. 2016 se zástupci profesních komor zřízených zákonem. Setkání bylo po roce druhé v pořadí a založilo tradici, kterou všichni zúčastnění přivítali.

ČKAIT
25. květen 2016

Studentská soutěž ČKAIT – doručené návrhy

Do Studentské soutěže ČKAIT o návrh Variabilního konferenčního sálu ČKAIT byly doručeny tyto práce:

ČKAIT
18. květen 2016

Informační portál ÚNMZ - předpisy a normy - aktualizace květen 2016

K 1. 5. 2016 byl aktualizován Informační portál – předpisy a normy. Podrobnosti o nových změnách v jednotlivých sektorech a oblastech za poslední měsíc naleznete v souboru: Aktualizace – květen 2016 Informace o všech měsíčních aktualizacích jsou nadále uloženy na portálu v souboru: Archiv aktualizací

SVI ČKAIT
10. květen 2016

Stavební kniha 2016 – Vodohospodářské stavby – zdarma pro obor VS

Upozorňujeme autorizované osoby v oboru VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY na možnost bezplatného odběru Stavební knihy 2016 – Vodohospodářské stavby na regionálních/oblastních kancelářích Komory. UPOZORNĚNÍ: Pouze osobní odběr. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

ČKAIT
9. květen 2016

Platnost zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) – stanovisko MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 6. 5. 2016 stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek (viz web MMR - zde).