Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
6. březen 2012

Výzva pro autorizované osoby

ČKAIT se chce aktivně zapojit do úpravy statických norem – eurokódů (EC). Zejména pro inženýry statiky jejich zavedením vznikla řada problémů. Je v našem zájmu, aby se zjednodušily a upravily zejména postupy podle národních příloh, což chceme iniciovat.

SVI ČKAIT
5. březen 2012

Bezbariérové užívání pozemních staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Tento termín je již obsazen, další chystáme na 28. 3. 2012. Termín: 7. 3. 2012 – 10:00 hod. (do cca 14:00 hod.)Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Petr Novák - MMR ČR, odbor stavebního řáduAnotace: Požadavky na samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace, metodické zajištění přístupného prostředí. Nové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové řešení staveb. Stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro výkon práce.

Pardubice
5. březen 2012

Valná hromada oblasti Pardubice 2012

České Budějovice
27. únor 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012 Valná hromada na svém zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a uplynulé volební období, přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012 1.3. Rozpočet na r.2012 2. ZVOLILA 2.1. Členy výboru oblasti na 3leté období: Ing.Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba

České Budějovice
27. únor 2012

Zpravodaj č.2/2012

Zpravodaj č.2/2012 - v příloze

ČKAIT
27. únor 2012

Stavební inženýři nesnižují kvalitu architektury

(MF DNES příloha Praha, 9. 2. 2012) Pražské vily: stále vedou ty z katalogu V Praze každý rok vzniknou stovky rodinných domů, ale většina nedosahuje patřičné kvality. Jak je to s naším vkusem, přiblížil historik architektury Petr Urlich.

Ostrava
10. únor 2012

Usneseni Valné hromady OK Ostrava

USNESENÍ Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konané dne 23. 1. 2012 v Domě kultury města Ostravy. A/ Valná hromada schvaluje : - Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2011, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – předsedou oblasti - Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2011, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Vlastimilem Šmiřákem - Výsledky voleb do : • Výboru oblasti • Dozorčí komise Brno

České Budějovice
10. únor 2012

Zpravodaj č.1/2012

ZPRAVODAJ č.1/2012 ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE 24.únor 2012 PLES STAVBAŘŮ, garant SPS ČR 16.únor 2012 Novela vyhl. č. 23 O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod., Novela řady ČSN 73 08 a navazujících předpisů, teorie a praxe. Přednáší plk.Ing. Brabec HZS Jihočeského kraje, Ing. Burant OBO Bettermann, s.r.o. Garant: Pavel Otruba 2.březen 2012 ZÁJEZD NA VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2012 DO WELSU