Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
18. říjen 2012

Arch+Ing. Ziviltechniker - Komora architektů a Inženýrských poradců pro Horní Rakousko a Salcburk

Struktura a organizace spolkové komory v příloze.

SVI ČKAIT
18. říjen 2012

PROFESIS krok za krokem

Praktické pomůcky pro prezentaci PROFESISu a využití všech možností, které Profesní informační systém nabízí - PROFESIS krok za krokem 1 a 2.

ČKAIT
3. říjen 2012

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Druhou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPB D II) přejímá český právní řád novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Legislativní proces přijetí novely byl zahájen 29. 2. 2012, kdy návrh novely schválila vláda a předala jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Po projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu vrátil návrh novely prezident republiky Poslanecké sněmovně. Ta přehlasovala veto prezidenta republiky na své 46. schůzi dne 19. 9. 2012. Po podpisu předsedou vlády byla novela publikována ve Sbírce zákonů ČR v částce 117/2012:

Karlovy Vary
2. říjen 2012

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. září 2012

1. Kontrola úkolů uložených 27. srpna + informace o jednáních - Ve dnech 30.8. – 2.9.2012 se uskutečnilo setkání „Malé V4“, v Polsku - lokalita „SROMOWCE NIŽNE“ v Pieninách na pomezí Slovenska a Polska. Delegaci OK ČKAIT KV tvořili Ing. Ivan Černý Ing. Miloslav Rychtář Ing. Svatopluk Zídek, vedoucí a odpovědný řidič delegace Ing. Pavel Pospíšil musel v předvečer cesty svoji účast ze služebních důvodů zrušit. - Dne 4. 9. 2012 se konal seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT

ČKAIT
11. září 2012

ČKAIT spolupracuje s ČVUT na přípravě vzdělávacích programů

ČKAIT uzavřela dohodu s ČVUT Fakultou stavební o spolupráci v rámci evropského projektu IDES-EDU „Magisterské a postgraduální vzdělávání a školení v multidisciplinárních týmech implementující nejen Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov“ (Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond).

Karlovy Vary
3. září 2012

Až se zima zeptá….. 19. Adventní setkání dne 7.12.2012 v Žatci

Z P R A V O D A J OBLASTNÍ POBOČKY ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ KARLOVY VARY R O Č N Í K 2 012 Č Í S L O 3 Určeno pro potřeby kolegů inženýrů a techniků z OK ČKAIT Karlovy Vary – (zasíláme výňatek ze Zpravodaje OP ČSSI Karlovy Vary) Až se zima zeptá….. 19. Adventní setkání dne 7.12.2012 v Žatci Součástí Adventního setkání bude tento program: Prohlídky zajímavostí a památek města Žatce s průvodci z Informačního centra Městského úřadu - věž radnice

České Budějovice
3. září 2012

Zpravodaj č.4/2012

SVI ČKAIT
12. srpen 2012

Přílohy časopisu STAVEBNICTVÍ, rozesílka 6. srpna 2012

S časopisem Stavebnictví byly rozeslány dne 6. srpna 2012 všem autorizovaným osobám tyto přílohy: 1. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů (na 2. pololetí 2012) 2. Barevná objednávka publikací – zelená 3. Právní informace 2/2012 4. České stavebnictví v číslech 2011