Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

České Budějovice
25. duben 2012

PROFESIS 2011 – on line

Přístup přes www.ckait.cz/profesis nebo www.profesis.cz Přihlašovací jméno: 7 číslic (číslo autorizace) Heslo : 6 velkých písmen (např. XPHDRP) - údaj ze štítku na přebalu DVD doručeném v prosinci 2011. Pokud nedohledáte heslo, na požádání Vám ČKAIT vygeneruje nové.

Olomouc
25. duben 2012

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY XI.

V kanceláři ČKAIT Olomouc je pro členy ČKAIT s autorizací v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, městské inženýrství a geotechnika připraven CD ROM Dopravní stavby XI, který si mohou bezplatně převzít v oblastní kanceláři ČKAIT Olomouc proti podpisu licenční smlouvy v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu 8-11.30 a 12.30-16 h. Zde najdete licenční smlouvu a podmínky.

Liberec
2. duben 2012

Telefonní kontakt oblastní kanceláře - změna od 1. 4. 2012.

Od 1. 4. 2012 je zrušeno telefonní číslo 488880987. Aktuální kontakt je pouze na čísle 485107187.

Pardubice
22. březen 2012

Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“ tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž i profesionály má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie.

Karlovy Vary
19. březen 2012

Stavební veletrh Brno - pozvánka

Dobrý den, zasíláme Vám kód k registraci návštěvníků na Stavební veletrhy Brno 2012, které se konají od 24. do 28.dubna 2012 na brněnském výstavišti. Níže v e-mailu je popsán postup registrace na internetových stránkách veletrhu. Tento postup a kód pošlete všem partnerům, které chcete pozvat na veletrh. Využití tohoto kódu je pro Vás bezplatné, využité vstupy Vám nebudou fakturovány dle platného ceníku za firemní pozvánky! Je proto vhodný pro umístění na Vaše webové stránky, v inzerci apod.

Praha
9. březen 2012

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2012

Datum a začátek jednání: 17. leden 2012, 15.00 hodin Místo konání: sál Národního domu Smíchov, náměstí 14.října č.16/82, Praha 5 Přítomní (viz prezenční listiny) – originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha. A. Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za léta 2009 až 2011 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing.Michaelem Trnkou, CSc., st.

Karlovy Vary
9. březen 2012

Prezentace novinky na stavebním trhu

Pozvánka na prezentaci novinky na stavebním trhu - dilatačních závěrů Freyssinet a Algamod LW, které jsou vyráběny a osazovány na základě licenční smlouvy společností SMP CZ, a.s. Prezentace je směrována jak na projekční, tak i výrobní přípravu a je ideální příležitostí seznámit se s novou technologií a pohledem na dilatační závěry. Nabízí, v ČR výjimečný rozsah a možnosti využití pro správce komunikací, mostů a parkovišť s ohledem na efektivitu a cenu.