Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Karlovy Vary
19. březen 2012

Stavební veletrh Brno - pozvánka

Dobrý den, zasíláme Vám kód k registraci návštěvníků na Stavební veletrhy Brno 2012, které se konají od 24. do 28.dubna 2012 na brněnském výstavišti. Níže v e-mailu je popsán postup registrace na internetových stránkách veletrhu. Tento postup a kód pošlete všem partnerům, které chcete pozvat na veletrh. Využití tohoto kódu je pro Vás bezplatné, využité vstupy Vám nebudou fakturovány dle platného ceníku za firemní pozvánky! Je proto vhodný pro umístění na Vaše webové stránky, v inzerci apod.

Praha
9. březen 2012

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2012

Datum a začátek jednání: 17. leden 2012, 15.00 hodin Místo konání: sál Národního domu Smíchov, náměstí 14.října č.16/82, Praha 5 Přítomní (viz prezenční listiny) – originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha. A. Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za léta 2009 až 2011 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing.Michaelem Trnkou, CSc., st.

Karlovy Vary
9. březen 2012

Prezentace novinky na stavebním trhu

Pozvánka na prezentaci novinky na stavebním trhu - dilatačních závěrů Freyssinet a Algamod LW, které jsou vyráběny a osazovány na základě licenční smlouvy společností SMP CZ, a.s. Prezentace je směrována jak na projekční, tak i výrobní přípravu a je ideální příležitostí seznámit se s novou technologií a pohledem na dilatační závěry. Nabízí, v ČR výjimečný rozsah a možnosti využití pro správce komunikací, mostů a parkovišť s ohledem na efektivitu a cenu.

Karlovy Vary
8. březen 2012

12. ročník soutěže „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE“

12. ročníku soutěže „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Pardubice
7. březen 2012

ZMĚNA Č. 2 !!

Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 5.4.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin Kontaktní osoba pro přihlášení: Mjr. Ing. Kateřina Shejbalová e-mail: katerina.shejbalova@pak.izscr.cz telefon: 950 570 154 OK Pardubice

ČKAIT
6. březen 2012

Výzva pro autorizované osoby

ČKAIT se chce aktivně zapojit do úpravy statických norem – eurokódů (EC). Zejména pro inženýry statiky jejich zavedením vznikla řada problémů. Je v našem zájmu, aby se zjednodušily a upravily zejména postupy podle národních příloh, což chceme iniciovat.

SVI ČKAIT
5. březen 2012

Bezbariérové užívání pozemních staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Tento termín je již obsazen, další chystáme na 28. 3. 2012. Termín: 7. 3. 2012 – 10:00 hod. (do cca 14:00 hod.)Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Petr Novák - MMR ČR, odbor stavebního řáduAnotace: Požadavky na samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace, metodické zajištění přístupného prostředí. Nové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové řešení staveb. Stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro výkon práce.

Pardubice
5. březen 2012

Valná hromada oblasti Pardubice 2012