Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
7. květen 2014

DVD Dopravní stavby 2014 – Systém jakosti XIII

Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze.DVD ROM Dopravní stavby 2014 - Systém jakosti XIII. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2014. Dokumenty schválené v průběhu roku 2014, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

ČKAIT
5. květen 2014

Odpověď ÚOHS na druhý otevřený dopis předsedy ČKAIT

Vážený pane, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) obdržel dne 22. 4. 2014 Vaše podání, ve kterém vyjadřujete nesouhlas se stanoviskem Úřadu 13/056/HS017 ze dne 29. 7. 2013 (dále též „Stanovisko“), jež se týká aplikace soutěžních norem dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“) na cenotvorbu profesních komor, které Úřad považuje za sdružení soutěžitelů účastnící se hospodářské soutěže. Kriticky hodnotíte vstřícný postoj Úřadu k postupu soutěžitele

ČKAIT
23. duben 2014

Výběrové řízení na FA ČVUT

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků (profesorů nebo docentů, popř. odborných asistentů *) : Ústavu stavitelství I (Ú 15123) Ústavu průmyslového designu (Ú 15150) Ústavu výtvarné tvorby (Ú 15111) s výukou VT pro všechny obory FA. Nástup: ad 1) od 1. 7. 2014, ad 2) a 3) od 1. 9. 2014. Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v oboru

ČKAIT
22. duben 2014

Stavba roku 2014

Vážení partneři, dovolujeme si Vám zaslat přihlášku do prestižní soutěže Stavba roku 2014, kterou již po 22. pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Tato soutěž se těší velkému zájmu ze strany investorů, architektů i stavebních dodavatelů a vy máte možnost se k ní letos připojit. Přihlásit můžete stavbu, její rekonstrukci, průmyslovou stavbu či jakékoli dílo, které splňuje soutěžní podmínky.

ČKAIT
12. duben 2014

Letní stáže ve firmách

Komora se rozhodla tímto zveřejněním podpořit program, který se týká praxe absolventů vysokých škol. Má umožnit zvýšit možnost uplatnění absolventů v praxi.

ČKAIT
31. březen 2014

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT 2014

Datum a začátek jednání: 29. března 2014 v 9.30 hod. Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, Náměstí 14. října 82/16, Praha 5 Program: viz pozvánka delegátům s přílohami na SD 2014 Přítomni: 192 delegátů z 200 zvaných (viz prezenční listina). Originály uloženy v kanceláři ČKAIT Praha.

ČKAIT
31. březen 2014

Problematika oprávnění autorizovaných osob ČKAIT zpracovávat územní plány

Předseda ČKAIT se v červnu 2013 následujícím dopisem obrátil na ředitele odboru územního plánování MMR ČR:

ČKAIT
30. březen 2014

Vyhodnocení 10. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2013

Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 29. 3. 2014 v Národním domě v Praze - na Smíchově, byly předány CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY za 10. ročník soutěže. Hodnotitelská porota ve složení: