Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

UPOZORNĚNÍ!

------------------
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb nekoná.
Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu estropkova@ckait.cz.

První termín Poradenství po letních prázdninách je 13. září 2017.

------------------
Poznámka:
Upozorňujeme na zpracovaný volně přístupný dokument projektu Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, který je zveřejněn na webu Svazu měst a obcí ČR.
Dokument je možné si stáhnout.