Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Belgie

Belgie

Kompetentní orgán k belgickému nařízení o podnikatelských schopnostech je Federale Overheidsdienst Ekonomie. Nařízení stanovuje, jaké znalosti a schopnosti jsou třeba k zahájení obchodní činnosti jako nezávislá osoba pro celou řadu regulovaných činností.

Požadované schopnosti je možné prokázat buď diplomem nebo praxí.
Lidé, kteří chtějí prokázat podnikatelské schopnosti zahraničním (nebelgickým) diplomem, musí požádat o uznání zahraničního diplomu Ministerstvo Vlámského Společenství, Oddělení vzdělávání tak, aby bylo jasné, kterému belgickému diplomu zahraniční diplom odpovídá.
Adresa oddělení vzdělávání je:

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Hendrik Consciencegebouw,
Toren A, 7de verdieping Koning Albert II laan,
15 1210 Brussel
Tel. : 02/553.98.19 Fax : 02/553.98.05

Kontakt:
Gert Lievens, Attaché
KMO-Beleid
Dienst Ondernemingsloketten
gert.lievens@economie.fgov.be
tel. 02/277.83.32
fax 02/277.53.63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
http://www.economie.fgov.be
ondernemingsnummer : 0314.595.348