Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Finsko

Finsko

Ve Finsku rozhoduje o uznání zahraniční kvalifikace Finská národní rada pro vzdělání (FNBE). Rozhodnutí jsou založena na dvou zákonech. Uznávání profesní způsobilosti občanů zemí EU/EEA, kteří získali svou profesní způsobilost v jiné zemi EU/EEA, je řízeno zákonem 1093/2007 (Zákon o uznávání profesní způsobilosti, kompatibilní se Směrnicí 2005/36/EC). Rozhodnutí o uznávání, týkající se zahraniční kvalifikace, jsou provedena v souladu se zákonem (531/1986) o prokázání zahraniční profesní způsobilosti.

Když je profese regulovaná, požadovaným vzděláním může být kvalifikace určité úrovně, kvalifikace specifického druhu, nebo specifikovaná studia. Aby byla oprávněnost k pozicím, pro které existují takové kvalifikační požadavky, osoby, které ukončily svá studia v zahraničí, obvykle potřebují rozhodnutí Finské národní rady pro vzdělávání o uznání. Pokud jde o určité profese, kompetentním úřadem je úřad jiný než FNBE. V těchto případech je stejným úřadem, který schvaluje vykonávání profese na základě finského titulu, uděleno oprávnění pro vykonávání regulované profese na základě zahraniční profesní způsobilosti.

Když je kvalifikačním požadavkem pro post nebo pozici získání specifického titulu nebo určitého studia, definovaného zákonem a příslušník EU/EEA má stejnou profesní způsobilost, získanou v jiné zemi EU/EEA, jeho profesní způsobilost je uznávána v souladu se zákonem 1093/2007.

Přesto nejsou ve Finsku přísně regulované profese v oboru stavebnictví.
Požadovaným vzděláním pro stavební práce je obvykle vhodný titul určité úrovně. V těchto případech může FNBE vydat na základě zákona 531/1986 rozhodnutí o uznání tam, kde titul získaný v zahraničí lze uznat jako odpovídající nižšímu nebo vyššímu univerzitnímu titulu, polytechnickému titulu, vyššímu polytechnickému titulu, předběžnému doktorskému licenciátu nebo titulu doktora. V souladu s tímto zákonem lze pouze uznat tituly s vyšším vzděláním. Pro kvalifikace jiných úrovní může Národní rada pro vzdělávání poskytnout informativní údaje.
Tyto informativní údaje neinformují o kvalifikaci pro posty nebo pozice ve státní správě ve Finsku, ale poskytují informace o obsahu studií, vedoucích ke kvalifikaci a o profesních schopnostech, prokazovaných v zemi původu. Toto vyjádření rovněž porovnává zahraniční kvalifikaci s nejbližší srovnatelnou finskou kvalifikací, pokud jde o úroveň a obsah kvalifikace, pokud jsou tyto informace o zahraniční kvalifikaci dány žadatelem k dispozici.

Kontakt:
Terhi Kumlin (Ms)
Senior Adviser
National Board of Education
P.O. Box 380
FIN-00531 Helsinki
Terhi.Kumlin@oph.fi
phone: +358 (0)40 348 7601
fax: +358 (0)9 7747 7869
www.oph.fi/recognition