Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Irsko

Irsko

Ministerstvo školství (vzdělávání) a věd Irska působí jako koordinátor a kontaktní subjekt pro plnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES (o uznávání odborných kvalifikací), nicméně odpovědnost za uznávání kvalifikace pro příslušné profese mají kompetentní orgány (úřady) pro jednotlivé zákonem regulované profese.

Profese inženýra nebo architekta je v Irsku regulovanou profesí – podrobnosti získáte u níže uvedeného kompetentního orgánu. Stavební činnost není v Irsku regulována, nicméně existují zde přísné normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, které musí být při vykonávání stavebních aktivit v Irsku dodržovány. Podrobnosti o specifických požadavcích získáte od Foras Áiseanna Saothair (FÁS), což je úřad pro výcvik (školení) a zaměstnání v Irsku.

Další informace o regulovaných profesích v Irsku naleznete na naší webové stránce:
http://www.education.ie/home/

Kontakt:
Institution of Engineers of Ireland,
22 Clyde Rd,
Ballsbridge,
Dublin 4.
Phone : 00-353-1-6090234
Fax : 00-353-1-6685508

Amanda Shields
Qualifications Section
Department of Education and Science
Marlborough Street
Dublin 1
Ireland
tel.: +353 1 889 6721
fax: + 353 1 809 4058
amanda_shields@education.gov.ie

FÁS Head Office
27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Tel: +353 (0)1 607 0500
Fax: +353 (0)1 607 0608
info@fas.ie