Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Itálie

Itálie

Příslušným orgánem pro uznávání odborných kvalifikací v Itálii je Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti), kam je tedy třeba všechny žádosti o uznání zasílat.

Itálie implementovala směrnici 36/05 a legislativní nařízení č. 206 z 9. listopadu 2007, vydaného jako Doplněk oficiálního věstníku italské republiky č. 261, strana 135.

Tato legislativa se týká všech přistěhovalců z členských zemí EU, a proto i občanů ČR. Neexistují žádné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vztahující se k žádostem nebo postupům. Obvykle je třeba tří měsíců k tomu, aby byla žádost projednána v Conferenza Servizi, což je orgán výše zmíněného ministerstva ustanovený k tomu, aby analyzoval sbírku materiálů žadatelů. Jeho členy jsou zástupci veřejné moci, stejně jako zástupci profesních sdružení, kteří stanovují opatření potřebná k nápravě. Jakmile je sbírka dokumentů přezkoumána a příslušné rozhodnutí je zváženo, Ministerstvo vydá nařízení v Oficiálním věstníku italské republiky, kde se žadatelé dozvědí, zda jsou jejich odborné kvalifikace přímo uznány, jejich uznání je podmíněno nápravnými opatřeními či bylo zamítnuto.

Profesní sdružení jsou orgány oprávněnými k provádění postupů relevantních pro nápravná opatření.

Veškeré dostupné informace naleznete na internetové stránce Ministerstva, www.giustizia.it/professioni/info_gen_estero.htm.

KONTAKT:
Consiglio nazionale degli ingegneri
Via Arenula, 71
00186 ROMA

Presidenza e secreteria
Il Consigliere secretario
Dr. Ing. Roberto Brandi
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA