Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Maďarsko

Maďarsko

Pokud občan členské země EU, který získal své odborné vzdělání (kvalifikaci) v EU, uvažuje o vykonávání nějaké regulované činnosti ve stavebním oboru v Maďarsku, musí nejprve požádat o uznání této jeho odborné kvalifikace. Kompetentním orgánem, který zodpovídá za uznávání odborné kvalifikace je Inženýrská komora v Budapešti (Budapest and Pest County Chamber of Engineers). Proto, prosím, adresujte případné žádosti přímo této komoře.

Kontakt:
Internet: www.bpmk.hu
E-mail: info@mmk.hu
Telephone: +36 1 455 8860

Gabor MESZAROS (Mr)
Head of Hungarian ENIC/NARIC

Educational Authority
Hungarian ENIC/NARIC
H-1054 Budapest,
Bathory u. 10.
Phone: (36-1) 374-2200
Fax: (36-1) 374-2492
E-mail: recognition@om.hu
Internet: www.naric.hu