Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Norsko

Norsko

Národní orgán pro uznávání kvalifikací - NOKUT neuděluje profesionální uznávání pro regulované profese. NOKUT může udělit obecné (akademické) uznání, které vyžaduje hodnocení kvalifikace zahraničního vyššího vzdělání ve vztahu ke kvalifikaci norského vyššího vzdělání. Obecné (akademické) uznání nedává právo vykonávat regulovanou profesi.

Profese architekta a inženýra nejsou v Norsku regulovány. Zahraniční kandidáti s titulem v inženýrství nebo architektuře mohou žádat o akademické (obecné nebo specifické) uznání. Pro obecné uznání mohou kontaktovat NOKUT a pro specifické uznání a právo používat norský titul mohou kontaktovat instituci pro vyšší vzdělávání, která uděluje titul ve stejném oboru v Norsku. Pro informace o jiných příslušných profesích v oboru stavebnictví, kontaktujte prosím Ministerstvo školství a výzkumu, které je kontaktním místem pro obecné směrnice: postmottak@kd.dep.no

Kontakt: Andrea Lundgren Norwegian Agency for Quality Assurance in Education International Recognitions Unit Andrea.Lundgren@nokut.no www.nokut.no