Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Velká Británie

Velká Británie

Ve Spojeném Království neexistuje skoro žádné omezení pro práci jako inženýr, a tak není vyžadována registrace u ECUK předtím, než osoba začne pracovat buď jako rezident nebo jako dočasný poskytovatel služeb. Protože toto ECUK nemusí realizovat ustanovení článků Směrnice 2005/36 o poskytování dočasných služeb, nemusí tak vydávat dočasné registrace.

Přestože neexistuje žádné omezení pro práci ve Spojeném Království, existuje dobrovolná regulace profese pomocí zákazu užívat profesionální tituly. Tak je inženýrství ve Spojeném Království regulovanou profesí ve smyslu Směrnice 2005/36. Děje se tak od realizace První obecné systémové směrnice (89/48) v roce 1991 a tak má ECUK dlouhodobé zkušenosti ve zpracování žadatelů o registraci ECUK podle podmínek Směrnic.

Žadatelé, kteří jsou oprávněni, např. inženýři EU, kteří jsou uznání svým domovským úřadem jako profesionální inženýr nebo technik, jsou zpracováni ve shodě s požadavky Směrnice a použité postupy jsou podobné jako ty, které jsou stanoveny v nařízení CKAIT. Předpoklad je takový, že žadatel by měl být uznán ve Spojeném království a přehled jeho dokumentů bude zaměřen na identifikaci jakéhokoliv podstatného nedostatku ve srovnání s registračními kritérii Spojeného Království. Pokud je identifikován podstatný nedostatek, bude žadateli sděleno, že se po něm požaduje vyrovnání tohoto nedostatku a budou mu nabídnuta kompenzační opatření. Statistika udává, že kolem 80% oprávněných žadatelů je udělena registrace bez kompenzačních opatření.

Kontakt: Jim Birch Head of International Recognition Engineering Council UK 246 High Holborn, London WC1V 7EX Tf : 020 3206 0578 jbirch@engc.org.uk