Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuality

Filtr
ČKAIT
Vytvořeno: 07. 06. 2023

Sledujte nás na sociálních sítích!

Příspěvky na Facebooku a LinkedInu prezentují vás, autorizované osoby, a činnost ČKAIT!

ČKAIT
Vytvořeno: 05. 06. 2023

Rekodifikace stavebního práva - Stavební zákon novelizován

Novela posune nabytí účinnost Nového stavebního a Změnového zákona a tím i změny Autorizačního zákona vycházející z části sedmé novelizovaného Změnového zákona dle jeho části třicáté bodu 15 namísto letošního července až k 1. lednu 2024. Prezident novelizující zákon podepsal 22. 5. 2023. Vydáním ve Sbírce zákonů 5. června 2023 nabyla novela platnost a k 1. červenci 2023 nabývá účinnost. Samotný stavební zákon vstoupí v účinnost postupně podle novelou upravených Přechodných ustanovení k územnímu plánování a stavebnímu řádu. 1.7.2024 bude den nabytí účinnosti NSZ ve věcech územního plánování a záměrů pro všechny stavby kromě vyhrazených uvedených v příloze č. 3. Až do 30. června 2027 bude možné v řadě řízení uvedených v § 329 NSZ předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. K provedení NSZ následně procházejí postupně přípravou a vyhlašováním vyhlášky o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb. První z jmenovaných byla 23.6.2023 prostřednictvím Eklep předána Komoře k připomínkám v mezirezortním připomínkovém řízení.

ČKAIT
Vytvořeno: 05. 06. 2023

Stanovisko MMR k bezbariérovému řešení pochozích ploch ve vztahu k památkám

MMR vydalo stanovisko Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče.

ČKAIT
Vytvořeno: 01. 06. 2023

Novela autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Změny zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (AZ) nastanou k 1.1.2024 na základě novelizace AZ změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. (ZZ)  

Hradec Králové
Vytvořeno: 31. 05. 2023

Zpravodaj 3/23

ZPRAVODAJ 3/23 pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje viz příloha

České Budějovice
Vytvořeno: 03. 05. 2023

Oblastní ZPRAVODAJ č.3/2023 České Budějovice

Oblastní ZPRAVODAJ  č.3/2023 s přehledem odborné činnosti - viz příloha

ČKAIT
Vytvořeno: 24. 04. 2023

Výzva MPO – Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)

Upozorňujeme na novou výzvu MPO s č. NPO 3/2023 s názvem Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS), která byla vyhlášena dne 12. 4. 2023.

ČKAIT
Vytvořeno: 24. 04. 2023

Novinky v knihovně a studovně - 4/2023

Upozorňujeme na novinky v archivu knihovny a studovny ČKAIT. Panelové soustavy, montované skelety atd.

České Budějovice
Vytvořeno: 21. 04. 2023

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2020-2022

XII. ročník soutěžní přehlídky "PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2020-2022"