Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ARI podpoří rozšíření SNIM

ARI podpoří rozšíření SNIM

Řídící výbor ARI na lednovém jednání schválil projekt ARI „Rozšíření SNIM pro dopravní stavby a související infrastrukturu“ pro rok 2020 s následující strategií:

„ARI podporuje rozšíření SNIMu o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. S tímto záměrem budou osloveni členové ARI s nabídkou účasti na aktivní tvorbě[1], připomínkování a oponentuře. Projekt bude koordinován s jednotlivými pilotními projekty v rezortu dopravy, kterých se účastní členové ARI. Financování projektu bude řešeno v rámci projektové aktivity ARI. Tento projekt bude konzultován se zástupci státní správy v rámci MD ČR a SFDI. Výsledek bude veřejně dostupný na webových stránkách ARI.“

Projekt bude zpracován v úzké spolupráci s CzBIM, spolkem založeným k podpoře zavedení BIM v ČR před mnoha lety. Tým expertů CzBIM je autorem současné verze SNIM a vlastní jeho autorská práva. Současnou verzi SNIM, která již několik let slouží pro pozemní stavby můžete nalézt volně dostupnou na stránkách: https://snim.czbim.org/.

SNIM, neboli „Standard Negrafických Informací 3D Modelu“, je návrh českého datového standardu a objektového klasifikačního systému, který pojmenovává nejmenší stavební součásti stavby, prvky a stavební konstrukce, u kterých je možné evidovat vlastnosti, které jsou potřebné pro návrh, ocenění a realizaci staveb. SNIM, který je využívaný v BIM modelech, stanovuje jednotnou strukturu obsahu dat, datovou formu (nikoliv datový formát) a syntaxi datového zápisu. Tyto atributy umožní získávat od různých projektantů kompatibilní výstupy, které budou dále automaticky, či poloautomaticky zpracovatelné. V dnešní době není obsah, struktura ani syntaxe sjednocena a proto je efektivní systémové využívání výstupů BIM modelů je velmi obtížné.

Hlavní přínosem SNIM je skutečnost, že je kontinuálně vytvářen, zpřesňován a rozpracováván na základě praktických zkušeností z reálných projektů nezávislou skupinou expertů z projektových a stavebních společností. ARI spolu s CzBIM zastává názor, že všechny normy a metodiky musí vyjít z projektové a realizační praxe a musí mít podporu napříč stavebním trhem.

ARI vnímá postupné a správné zavedení digitálních technologií do celého životního cyklu infrastrukturních projektů jako klíčový cíl nejen pro sebe, ale také pro celý stavební trh. Podporuje naplnění státní Koncepce zavedení BIM a vzhledem k možným benefitům, které digitalizace může přinést při naplňování Národního investičního plánu již v nejbližších letech, podporuje spolupráci s ostatními oborovými organizacemi, MD, SFDI, MPO a agenturou ČAS.

Projekt rozšíření SNIM

  • Projekt bude financován tzv. „crowdfundingem“ členů ARI, kteří dobrovolně přispějí na financování tohoto konkrétního projektu. Projekt nebude financován z členských příspěvků, ani jiných zdrojů ARI.
  • Členové ARI mohou nominovat své zástupce do následujících činností: navrhování prvků, připomínkování/oponentura.
  • Práce týmu, který bude shromažďovat požadavky a návrhy na prvky a jejich atributy a tvořit na základě těchto informací prvky SNIM bude finančně honorována, smluvní vztah bude mezi ARI a společností, která nominuje a zaměstnává člena tohoto týmu.
  • Členové ARI mohou finančně přispět na realizaci projektu.
  • Projekt bude konzultován se zástupci státní správy v rámci MD a SFDI.
  • Výsledek bude softwarově neutrální a veřejně dostupný na webových stránkách ARI.
  • Prezentace a záležitosti spojené s využitím SNIMu, části pro dopravní stavby a související infrastrukturu, bude projednána mezi řídícím výborem a představenstvem CzBIM.
19. 02. 2020