Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezvýkopová technologie pokládky trubních systémů - seminář

Bezvýkopová technologie pokládky trubních systémů - seminář

Anotace: 
Seminář je určen projektantům, přípravářům, stavbyvedoucím a provozovatelům
vodovodních a kanalizačních sítí. V rámci semináře budou představeny moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu a bezvýkopové realizaci potrubních sítí. Součástí akce bude prezentace výrobků a služeb firmy REHAU.

Přednášející: Ing. Jana Jálová, Ing. Jaroslav Jál - REHAU s.r.o.

Termín: 23. 11. 2023 

Místo konání: Interhotel Zlín, náměstí Práce 2512, Zlín

Program:

  • 13:00 – 13:05 Uvítání, zdůvodnění volby téma
  • 13:05 – 13:30 Seznámení s druhy bezvýkopových pokládek potrubí
  • 13:30 – 13:45 Podklady pro návrh způsobů realizace bezvýkopového uložení potrubí pomocí horizontálního řízeného vrtání - HDD
  • 13:45 – 14:15 Projektová příprava protlaků, startovací, koncové a kontrolní jámy 
  • 14:15 – 14:30 Ukázka a fotodokumentace realizovaných staveb řízeného horizontálního vrtání – HDD
  • 14:30 – 14:45 Přestávka
  • 14:45 – 15:50 Potrubí pro bezvýkopovou pokládku.    Speciální šachty. Smart šachty. Šachta v šachtě. Navrtávací odbočení
  • 15:50 – 16:10 Diskuze a ukončení semináře

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Seminář je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bodem.

Vstup pro neautorizované osoby - administrativní poplatek 800 Kč, pro členy ČKA 500 Kč, pro studenty odborných stavebních škol vstup bez poplatku. Více informací k přihlášení u organizačního garanta.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1103532 Tomáš Jurošek
3 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
4 1100286 Dagmar Lančová
5 1103343 Ing. Petr Maralík
6 1100980 Ing. Jiří Kalvach
7 1301616 Ing. Martin Machulka
8 1302282 Ing. Martin Šeďa
9 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
10 1201543 Petr Zdráhal
11 1301834 Ing. Pavlína Štachová
12 1300205 Ing. Petr Vyoral
13 1300887 Ing. Alois Pokorný
14 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
15 1301901 Ing. Radek Machala
16 1301555 Ing. Ivan Mudrák
17 1302027 Ing. Marek Vičánek