Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bitva o nový stavební zákon nekončí

Bitva o nový stavební zákon nekončí

Nový stavební zákon 26. května schválilo 92 poslanců (72 ANO, 16 SPD a 4 ČSSD). Poslaneckou sněmovnou spor o rozsáhlou rekodifikaci stavebního práva nekončí. Dá se předpokládat zamítnutí nového zákona Senátem, ve druhém schvalování poslanci bude zapotřebí 101 hlasů. Do té doby se snad dostane na kvalifikovanější analýzu všech aspektů, které ve středu schválená rekodifikace přinese do činnosti stavebních úřadů, pro profese se stavebnictvím spjaté i samotné stavebníky a investory.

„Z hlediska veřejného zájmu Poslanecká sněmovna schválila poslepovanou verzi bez potřebné široké parlamentní shody“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Dokladem jeho slov je fakt, že proti zákonu hlasovala i část vládní koalice, jimž mimo jiné vadí ústup od standardů kvality u staveb určených k bydlení – například přímé denní osvětlení a větrání.

Komora dlouhodobě upozorňuje na několik zásadních pochybení nového předpisu, který je pro 32 000 autorizovaných inženýrů a techniků spjatých s výstavbou klíčový. Každý z nich je závažný sám o sobě, všechny najednou pak mohou vést k ochromení celého systému stavebního řízení i kontroly realizovaných staveb. Nejen ve vztahu k procesu, ale i kvalitě projektových dokumentací.

Komora je i na základě vlastní právní analýzy přesvědčena, že k opakovanému tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj a Hospodářské komory ČR, týkajícímu se zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení, vůbec nemusí dojít. Naopak se může stát, že doba potřebná pro povolení stavby se ještě prodlouží.

„Opakovaně jsme varovali před tím, že nový stavební zákon povede k zahlcení soudů, které budou rozhodovat o všech sporech a žalobách na stát. Je otázkou, co bude s novým stavebním zákonem dále. Neumím si představit, že se s jeho podobou města, obce i odborné organizace smíří“ dodává Ing. Špalek s tím, že první měsíce po případném přijetí nového zákona otevírají výjimečnou příležitost pro realizace roky odložených nebo pozastavených stavebních záměrů.
27. 05. 2021