Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tiskové zprávy 2021

18. 11. 2021

Stavebníci hledají úspory – i proto ČKAIT požaduje povinný dozor projektanta

Vysoké ceny stavebních materiálů, ceny energií nebo rostoucí úroky hypoték vedou stavebníky a investory v poslední době k hledání úspor na stavbách všech typů.
27. 10. 2021

ČKAIT prosazuje vznik pozice městského inženýra–mimo jiné i kvůli Green Deal

Dohled nad rozvojem technické infrastruktury měst a obcí by měl být hlavní náplní městských inženýrů.
19. 10. 2021

I stavby na venkově a ve volné krajině si zaslouží památkovou péči

Majitelé, potažmo investoři, památkáři a projektanti spolu s architekty nesou velkou odpovědnost za podobu a uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. To je hlavním poselstvím již 6.
19. 10. 2021

Cena ČKAIT v rámci Stavby roku 2021

Unikátní technické řešení zamezující výlukám i riziku havárií železniční dopravy u Karlových Varů na úseku Chomutov – Cheb získalo během letošních cen Stavba roku 2021 vysoké uznání odborné veřejnosti. Cena ČKAIT za realizaci díla s názvem „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice“ byla udělena autorům z projektové kanceláře H-PRO GEO s.r.o. a dodavatelům Chládek&Tintěra a.s. a STRIX Chomutov a.s. Cenu předal Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT.
06. 10. 2021

Cena Inženýrské komory za rok 2020

Cena Inženýrské komory byla letos udělena třem unikátním technickým stavbám
01. 10. 2021

Stavaři vstupují do doby digitální, zaznělo na Inženýrské dni 2021

Projektanti, stavitelé i běžní občané vstupují do doby digitální – úspěšný přechod záleží i na připravenosti státu; zaznělo na konferenci Inženýrský den v Brně
17. 09. 2021

Co odborníci očekávají od digitalizace stavebnictví?

Digitalizace ve stavebnictví přinese úsporu času i nákladů a povede ke kvalitnější správě budov; doloží nadcházející Inženýrský den v Brně 
10. 09. 2021

Plzeňská konference statika staveb propojuje vědu a praxi

ČKAIT: Statici se na konferenci v Plzni zaměří na následky živelních pohrom či rizika přetížení panelových domů v důsledku dodatečné instalace zelených střech
02. 08. 2021

Inženýři a technici pomáhají stavebníkům v obcích postižených tornádem

ČKAIT: Inženýři, technici a stavitelé nabízejí pomoc stavebníkům rodinných domů v místech postižených tornádem
12. 07. 2021

K obnově poničených domů na Hodonínsku a Břeclavsku

ČKAIT: K obnově poničených domů na Hodonínsku a Břeclavsku je zapotřebí několika stovek autorizovaných inženýrů, techniků a architektů