Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory za rok 2020

Cena Inženýrské komory za rok 2020

Cena Inženýrské komory byla letos udělena třem unikátním technickým stavbám

Cenu Inženýrské komory letos získaly tři stavby: spadiště odpadních vod v pražské Libni, dostavba firmy TESCAN v Brně a Rezidence Park Masarykova v Liberci. Inženýři a technici, kteří se významně podíleli na jejich vzniku, převzali ocenění uplynulou sobotu během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Původní, odvážné a funkční řešení, jeho vysoká technická úroveň, nové technologie a příznivý dopad na životní prostředí. To jsou hlavní kritéria výběru pro udělení Ceny Inženýrské komory, kterou ČKAIT vyhlašuje již od roku 2004. A všechny zmíněné podmínky beze zbytku splnili všichni tři letošní vítězové.

Nové spadiště odpadních vod v lokalitě Nad Novou Libní v Praze 8, které nahradilo zastaralý úsek kanalizace s velkým spádem, navrhl projektový tým KO-KA s.r.o. v čele s Ing. Michalem Sedláčkem, Ph.D. Porotu Ceny Inženýrské komory zaujal hned několika inovativními detaily řešení. Naznačuje to již oficiální název díla: spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem.

Právě použití kombinace „tobogánu“ splaškových vod v otevřeném žlabu, který pokryje požadavky při běžných odtokových poměrech, a tangenciální nátok do 27 m vysokého spadiště, které se zapojí do provozu při přívalových deštích, tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím usnadňuje provoz i jeho údržbu,“ vysvětluje Ing. Michal Sedláček, Ph.D., hlavní projektant a autorizovaný inženýr v oborech geotechnika, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.

Na návrhu unikátních parametrů 27 m vysokého spadiště spolupracoval rovněž vědecký tým Katedry hydrauliky a hydrologie při Fakultě stavební ČVUT v Praze. Provoz, který byl zahájen vloni v létě, již potvrdil funkčnost tohoto jedinečného technického řešení. Dílo, jehož objednatelem jsou Pražská vodohospodářská společnost, a.s., je působivé i svým vzhledem. Dominuje mu tavený čedič zpracovaný v unikátních tvarovkách, jímž je vyloženo odtokové koryto.

Druhou vítěznou realizací byla jiná technická výzva, kterou skvěle vyřešila projektová kancelář S.I.S. spol. s r.o. Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN v Brně pro firmu, která se specializuje na montáž elektronových mikroskopů, kladla mimořádně vysoké nároky na bezprašné a čisté prostředí, odolné vůči jakýmkoliv vnějším jevům. „Tyto podmínky byly ještě rozšířeny o fakt, že veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu, aniž by byla omezena nebo snížena výstupní kvalita mikroskopů,“ upřesnil Ing. Karel Šolc, stavbyvedoucí a autor montážního postupu, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Výsledné dílo zaujalo nejen technickým řešením specifické zakázky, ale i architektonickými prvky nové, předsazené fasády či zelenou relaxační střechou.

Za příkladnou rekultivaci dlouhodobě nevyužitého brownfieldu v širším centru Liberce porota vyzdvihla bytový projekt Rezidence Park Masarykova. Generální projektant, SIADESIGN LIBEREC s.r.o., obdržel Cenu Inženýrské komory za komplexní řešení včetně obnovení koryta Jizerského potoka a oživení celé lokality. Z nového parku na ploše 3 ha se navíc netěší jen noví majitelé bytů, ale díky prostupnosti celého území i ostatní obyvatelé Liberce. „Všech šest bytových domů má společnou podnož pro parkování 187 aut. Díky použití parkovacích zakladačů došlo k navýšení parkovacích míst o 33 %,“ upřesnil Radek Kotrč, manažer developera stavby SYNER Group a.s., autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.

Zvláštní cenu poroty obdrželo výsostně technologické dílo - třídicí a výrobní linka topných směsí v Dole Darkov. Projektanti z kanceláře RPS Ostrava a.s. navrhli pro stavebníka OKD a.s. původní řešení výroby uhlí a dalších paliv pro elektrárny a teplárny za využití kalů ze sedimentačních nádrží. I díky tomu se daří odstraňovat staré ekologické zátěže po důlní činnosti. „Vedle využití nových technologií je celek výlučný i speciálním softwarem, který umožňuje přímo na místě a z odpadu vyrobit vysoce efektivní směsi dle řady parametrů, přímo na míru odběratele,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Hrůza, vedoucí projektu hlavního dodavatele RPS Ostrava a.s., autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb.

Cenu veřejnosti získal Bytový dům Kreuzmannova v Plzni. Generální projektant, A.D.S. Rokycany s.r.o., vyšel v lokalitě definované starší zástavbou z půdorysů i hmoty bývalé tělocvičny. Stávající obyvatelé lokality si tak nemuseli zvykat na nový objekt: tvůrci citlivě respektovali původní tvarosloví, které se však přizpůsobilo nové funkci. Vedle kvalitního provedení zaujala stavba i moderními, logicky členěnými fasádami.

„Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Cílem je představit oceněné stavby i jejich autory širší odborné i laické veřejnosti. Myslím, že šíří oceněných projektů, řadou inovací na úrovni patentů i spoluprací projektantů s vědci a univerzitami je uplynulý ročník výjimečný,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Uzávěrka pro přihlášky do dalšího ročníku Ceny Inženýrské komory je 31. října 2021.

 

06. 10. 2021