Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Plzeňská konference statika staveb propojuje vědu a praxi

Plzeňská konference statika staveb propojuje vědu a praxi

ČKAIT: Statici se na konferenci v Plzni zaměří na následky živelních pohrom či rizika přetížení panelových domů v důsledku dodatečné instalace zelených střech

Hlavní téma nadcházejícího 4. ročníku konference STATIKA STAVEB Plzeň 2021, která se uskuteční v úterý 14. září 2021 v plzeňském Kongresovém centru Parkhotelu, určila nedávná živelní pohroma na jižní Moravě a Lounsku. Řešení následků tornáda a bouřkového jevu (downburst) se věnovala řada autorizovaných osob, převážně statiků.

 „Plzeňská konference statika staveb propojuje vědu a praxi. Reaguje na hlavní trendy a výzvy ve stavebnictví a získala si proto značnou popularitu nejen mezi odborníky. Statika se týká opravdu každé stavby,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, který je sám praktikujícím statikem.

Řečníci na konferenci otevřou i řadu otázek souvisejících s aktuálním bojem s klimatickými změnami. Města a obce vytvářejí plány, které počítají s ozeleněním střech, zadržováním dešťové vody či s masivní instalací fotovoltaických elektráren na budovách. Jen málokterý dům byl však postaven s takovou statickou rezervou, která by umožnila na stávající střechu doplnit souvrství nezbytné pro správnou funkci zelené střechy, a přitom vydržela i zatížení v případě silného deště či sněhové pokrývky. Při záměru ozelenit střechy městských domů je proto otázka zatížení a navrhování konstrukcí zcela zásadní.

„Setkáváme se často s projektovou dokumentací nové zelené střechy na starším nebo panelovém domě, které chybí jakýkoliv statický posudek dalšího možného zatížení střechy a budovy. Před tím velmi důrazně varujeme. A i proto je cílem konference výměna poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace,“ doplňuje Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastního výboru ČKAIT Plzeň, který je hlavním pořadatelem této konference.

Obdobně flexibilně organizační tým zareagoval i na následky červnového tornáda, které poškodilo nebo zcela zničilo 1 200 objektů a základní infrastrukturu na jižní Moravě. I přes neoddiskutovatelné nasazení všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS) situace odhalila organizační slabiny týkající se právě práce statiků. Autorizovaní statici, kteří pomáhali v místech postižených tornádem, se spojili a společně nyní připravují podklad pro další jednání vedení ČKAIT s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR o vytvoření společné metodiky.

"Bohužel se ukázalo, že smlouvy mezi oblastními kancelářemi ČKAIT a krajskými hasičskými záchrannými sbory uzavřené po povodních 2002 nejsou dostatečné. Musíme proto společně nastavit nová pravidla pro lepší koordinaci nezbytných kroků a postupů týkajících se posouzení stavu budov pro případ opakování podobných živelních událostí,“ shrnuje Ing. Robert Špalek.

Panelisté konference se proto zaměří právě na ukotvení role autorizovaných statiků při odstraňování následků hromadných či živelních katastrof. Cílem je, aby v rámci Integrovaného záchranného systému byla také jasně definována pozice autorizovaných statiků. Jejich odpovědnost, ochrana, zajištění a v neposlední řadě i finanční vypořádání musí být jednoznačné předem. Na nadcházející konferenci STATIKA STAVEB Plzeň 2021 bude proto projednán i návrh nově definovaných vztahů mezi ČKAIT a Hasičským záchranným sborem ČR.

Poslední tematický blok se zaměří na rizika při návrhu a provádění hlubinných základů a na nezbytnost odpovídajícího geotechnického průzkumu. Snaha vyhovět investorům a nesprávné vyhodnocení nedostatečného průzkumu na stavbě často vedou k obrovským škodám.

 

10. 09. 2021