Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena inženýrské komory 2007

Cena inženýrské komory 2007

IV.ročník soutěže ČKAIT.Pravidla soutěže jsou na www.ckait.cz. Vyzýváme členy oblasti Olomouc o účast v této preztižní soutěži.Přihlášku a její přílohy zašlete na OK ČKAIT Olomouc.
05. 06. 2007