Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 1.ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2004

Vyhodnocení 1.ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2004

Na shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19.3.2005 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2004 za 1.ročník soutěže Cena Inženýrské Komory. Hodnotitelská porota ve složení:

 • Ing. Jindřich Pater - předseda
 • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
 • Ing. Svatava Henková, CSc.
 • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
 • Ing. Pavel Štěpán
 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT Cena ČKAIT

navrhla představenstvu ČKAIT ke schválení a představenstvo schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:

navrhy
Návrhy
 • SAZKA ARÉNA Ocelová konstrukce zastřešení kulový vrchlík o průměru 136m, vzepětí 9m, 36 trubkových příhradových vazníků s předpjatými táhly, centrální válcový tubus
  Sazka ARENA
  Ing. Vladimír Janata, CSc. EXCON, a.s. Praha Koncepční návrh předpínacích a aktivačních postupů, vedení všech stupňů projektové a výrobní dokumentace novostavby - (již oceněno).
  predani ceny
   
  predani ceny
  Předání ceny
 
 • Turistická lávka RÁDLO cyklistická lávka přes silnici I/35, visutý dvoupólový pás dřevěné lepené konstrukce uložený na dvojici předpínacích lan, rozpětí polí 18 a 36m, šířka 3m
  lavka Radlo
   
  lavka Radlo
  Ing. Luboš Vaner Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace novostavby.
  predani ceny
   
  predani ceny
  Předání ceny