Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhodnocení 1. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2004

Vyhodnocení 1. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské Komory 2004

Na shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 19. 3. 2005 v Majakovského sále Národního domu v Praze - na Vinohradech, byly předány Ceny Inženýrské komory 2004 v 1.ročníku soutěže. Hodnotitelská porota pracovala ve složení:

 • Ing. Jindřich Pater - předseda
 • Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc.
 • Ing. Svatava Henková, CSc.
 • Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc.
 • Ing. Pavel Štěpán
 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • Ing. Jiří Vogel
 
Cena ČKAIT
Cena Inženýrské komory

navrhla představenstvu ČKAIT ke schválení a představenstvo schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů - přihlášek:

navrhy
Návrhy
 • SAZKA ARÉNA Ocelová konstrukce zastřešení kulový vrchlík o průměru 136 m, vzepětí 9 m, 36 trubkových příhradových vazníků s předpjatými táhly, centrální válcový tubus
  Sazka ARENA
  Ing. Vladimír Janata, CSc. EXCON, a.s. Praha Koncepční návrh předpínacích a aktivačních postupů, vedení všech stupňů projektové a výrobní dokumentace novostavby - (již oceněno).
  predani ceny
   
  predani ceny
  Předání ceny
 
 • Turistická lávka RÁDLO cyklistická lávka přes silnici I/35, visutý dvoupólový pás dřevěné lepené konstrukce uložený na dvojici předpínacích lan, rozpětí polí 18 a 36 m, šířka 3 m
  lavka Radlo
   
  lavka Radlo
  Ing. Luboš Vaner Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace novostavby.
  predani ceny
   
  predani ceny
  Předání ceny