Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech

Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech

Rekonstrukce historického domu, rozšíření lázní, most přes řeku nebo vodní nádrž na potoku. Soutěžní přehlídka dokončených staveb PRESTA se sice vztahuje pouze na díla realizovaná v Jihočeském kraji, zároveň ale dokládá kvalitu inženýrských, technických a stavebních profesí v regionech. Šestice vítězů v hlavních kategoriích a několik zvláštních cen pro stavby dokončené mezi lety 2020–2022 přesvědčivě ukazují mimořádnou kvalitu, hospodárnost, vysokou přidanou hodnotu i samotný vývoj tuzemského stavebnictví. Výsledky cen PRESTA Jižní Čechy byly oficiálně zveřejněny v úterý 11. dubna v Českých Budějovicích.

Přestože porotou vyzdvižené stavby byly připravovány a realizovány v době ekonomické konjunktury, jsou na nich patrné tendence šetrného přístupu – ve vztahu k rozpočtu i k životnímu prostředí. Dobře dokládají odpovědnost inženýrských a technických profesí, stejně jako stavebníků. Jde o důležitý signál pro celou Českou republiku i do dalších let,“ domnívá se Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Její oblastní jihočeská kancelář je společně s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI), Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Jihočeským krajem vyhlašovatelem těchto již tradičních oborových cen. Stavby roku vyzdvihující nejlepší regionální realizace jsou vyhlašovány v každém kraji.

Mezi devíti oceněnými stavbami se nacházejí tři významné rekonstrukce. Díky Cenám PRESTA si další titul připsal tým Ing. arch. Martina Krupauera a jeho ateliéru A8000 s.r.o., jenž je podepsán pod rekonstrukcí Pavilonu Z na Výstavišti v Českých Budějovicích a jeho přestavbou na multifunkční konferenční pavilon. Porota vedle návrhu ocenila i kvalitu provedení, jež bylo svěřeno společnosti OHLA ŽS, a.s. Brno, v čele se stavbyvedoucím Ing. Milošem Znojem.

Velmi náročného úkolu adaptace zámecké lékárny z roku 1605 v centru Třeboně pro potřeby současných uživatelů a návštěvníků se zhostil ateliér JK-STAVPROJEKT, s.r.o., v čele s hlavním projektantem Ing. Josefem Kreglem. Odborně a kvalitně provedené stavební úpravy, které musely dostát nejvyššímu stupni památkové ochrany, pro tvůrce i zhotovitele (Auböck s.r.o.) znamenají Čestné uznání PRESTA a Cenu časopisu Stavebnictví.

Zámecká lékárna Třeboň

Efektivnější zadržování vody, přesvědčivé technologické i estetické řešení a celkově citlivý komplexní přístup reagující na měnící se klima vynesly cenu PRESTA rekonstrukci malé vodní nádrže na Bavorovském potoku. Jejím autorem je projektová kancelář VH-TRES spol. s r. o., České Budějovice s hlavním projektantem Ing. Danielem Vaclíkem, jejž ČKAIT už vloni zařadila mezi 30 nejvýznamnějších inženýrů a techniků v posledních třech dekádách. Porotci s ohledem na složité betonové konstrukce a celkovou kvalitu provedení vyzdvihli také přínos zhotovitele – firmy VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., jejíž tým pracoval pod vedením stavbyvedoucího Ing. Jana Jaroše. „Jde o skvělý a inspirativní příklad toho, jak přistupovat k vodohospodářským a ekologickým stavbám v krajině. Už proto, že s tímto typem realizací se budeme s ohledem na nutnost zadržovat a chránit vodu na našem území setkávat stále častěji,“ doplňuje výrok poroty Ing. František Hladík, místopředseda Představenstva Inženýrské komory a předseda její oblastní kanceláře v Českých Budějovicích.

Vodní nádrž na Bavorovském potoce

Sám během slavnostního večera v úterý 11. dubna předal cenu jiné stavbě spojené s vodou – novému mostu přes Malši v Kaplici. Projektantům ze společnosti Pontex, spol. s r.o., s hlavním projektantem Ing. Františkem Košánem se nové založení překlenutí řeky povedlo spojit s příznivějším začleněním stavby do okolní krajiny a delší životností mostu.

Vodní element je ostatně spojen i s dalšími dvěma oceněnými stavbami. Za novým mostem přes řeku Smutná v Bechyni stojí jako projektant kancelář DIPONT s. r. o. a SWIETELSKY stavební s. r. o. coby zhotovitel. Vítězství ve své kategorii získala realizace hned z několika důvodů: prostorové uspořádání a vyřešení dopravně nebezpečného úseku, důmyslné technické řešení a v neposlední řadě také za spolupráci i koordinaci mezi obory Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby a Geotechnika, která přispěla k realizaci ve vysoké kvalitě.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vyzdvihl rozšíření wellness centra Lázní Aurora ve Třeboni o venkovní část s bazénem a řadou dalších prvků. „Ocenil jsem dobře vymyšlený a zdařile realizovaný projekt. Proč právě ten? Pro mě je vždy nejdůležitější, aby se v našem kraji všem dobře žilo. Navíc je logickým pokračováním dokonalého díla, které nám zanechali naši předkové,“ uvedl na adresu tvůrců hejtman. Jsou jimi projektant CODE spol. s r. o. (hlavní projektant Ing. Viktor Meduna) a zhotovitel Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Hejtmanův požadavek na zvyšování kvality života v Jihočeském kraji naplňují také další tři porotou vyzdvižené stavby. Přes 100 000 sportovců ročně využije dle odhadů novou víceúčelovou sportovní halu Mír v Táboře. Autoři, Ing. arch. Stanislav Kotrčka, A1 spol. s r. o., České Budějovice a Ing. František Adler, soustředili požadavky na zázemí volejbalu, basketbalu či atletický tunel do 158 dlouhé budovy s tribunou pro 500 diváků a dalšími prvky pro amatérské i profesionální sportovce. Porota ocenila rovněž kvalitní provedení zhotovitele: Sdružení Metrostav a. s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Vyšší přehlednost, bezpečnost a plynulost silničního provozu na klíčovém jihočeském tahu E55 je výsledkem realizace Velešínské křižovatky I/3. Projektový tým ZESA s.r.o. vedený Janem Šárou DiS. a Metrostav Infrastructure a. s. přispěly dalším chystaným dopravním stavbám – pozemním komunikacím technologií vyztužených svahů se sklonem zhruba 70 stupňů, která minimalizovala potřebu záborů půdy na okolních pozemcích.

V kategorii bytové domy hodnotící komisi nejvíce zaujal bytový dům s komerčním objektem poblíž historického centra Strakonic. Projektanti (Ing. arch. Jan Zákostelecký, Ing. arch. Zdeněk Hromádka a Ing. arch. Martin Panský) se byli nuceni vypořádat s náročným úkolem stmelit a koordinovat záměry tří investorů na třech pozemcích se třemi objekty (2 novostavby, 1 rekonstrukce), navíc se dvěma zhotoviteli stavby (SALVETE, spol. s r. o., a ZNAKON, a.s.). Výsledkem je architektonicky přesvědčivý komplex s 31 atraktivními byty a větším nebytovým prostorem.

Příkladem udržitelné, a přitom cenově dostupné bytové výstavby může být Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích (Brůha Krampera Architekti + generální dodavatel stavby Hinton). I přes instalaci zelených fasád a střech, inteligentní řízení domu, dostatek parkování nebo invenční urbanistické a architektonické řešení se podařilo udržet prodejní cenu kolem 80 000 Kč/m2 včetně DPH. „Přitom všech 110 bytových jednotek má garantovaný nízkoenergetický provoz. Myslím, že Oskarka je dokladem toho, že chytré a nízkoemisní rezidenční budovy nemusejí být finančně nedostupné,“ doplňuje Ing. Robert Špalek z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), který autorům Oskarky předal Zvláštní cenu PRESTA 2020–2022.

Rezidence Oskarka

12. 04. 2023