Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tiskové zprávy 2023

05. 12. 2023

Konference SANTINI 2023 představí komplexnost práce tohoto geniálního stavitele

TZ 26/2023: Byl Jan Blažej Santini-Aichel (1667–1723) více stavitelem, urbanistou, nebo krajinářem? Nakolik jeho stavební umění předběhlo svou dobu? A známe všechny jeho realizace na území České republiky? A jak dokázal v jedné osobě spojit navrhování staveb a dohled nad jejich realizacemi a zároveň provozem? Hvězdně obsazená odborná konference SANTINI 2023, která se koná 7. prosince v Mezinárodním duchovním centru Pražská křižovatka u příležitosti výročí 300 let od úmrtí tohoto světoznámého barokního tvůrce, nabídne řadu dalších otázek. Přizvaní odborníci si připravili řadu odpovědí i odborných hypotéz a přítomné publikum provedou po zhruba dvaceti Santiniho stavbách.
29. 11. 2023

Veřejné zakázky ve stavebnictví? Prakticky žádná není bez nedostatků

TZ 25/2023: Zrušení výběrového řízení na zpracovatele Portálu stavebníka, které vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj a které má být základním stavebním kamenem digitalizace stavebnictví a povolovacího řízení staveb, ukázalo na obecný problém zadávání veřejných zakázek v Česku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tendr na IT dodavatele Portálu stavebníka zrušil z důvodu nezákonnosti zadávacích podmínek, které zájemcům údajně znemožňovaly řádně připravit nabídku a posoudit splnění ve stanovených termínech. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je tento případ indikátorem celé problematiky. Ukazuje na nedostatky v zadávání veřejných zakázek, které jsou v případě stavebnictví spíše standardem než výjimkou.
29. 11. 2023

Vedení Inženýrské komory obhájil Ing. Robert Špalek – chce přilákat mladé lidi

TZ 24/2023: Prakticky jednomyslně byl v pozici předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na další tříleté období zvolen Ing. Robert Špalek. O jeho druhém funkčním období rozhodl vrcholný orgán Komory – Shromáždění delegátů ČKAIT, které proběhlo v sobotu 21. října v Praze. 1. místopředsedou byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Do představenstva bylo zvoleno 5 nových osobností, 10 bývalých členů pokračuje v činnosti. V dozorčí radě je jedna nová členka. Stavovský soud bude pracovat ve stejném složení jako v minulém volebním období.
21. 10. 2023

Ceny Inženýrské komory získaly nová lávka, oživené mlýny a viadukt nebo továrna

TZ 23/2023: V letošním roce se přihlásilo rekordních 74 staveb. Do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Porota udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos. Všechny stavby si lze prohlédnout na nových stránkách Ceny Inženýrské komory cik.ckait.cz. Záštitu nad Cenou Inženýrské komory převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj.
12. 10. 2023

Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

Na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví se shodli zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské 4. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thüriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.
02. 10. 2023

Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy ...

21/2023: Přes 20 000 míst nabízí 1440 dětských skupin, které jsou pro mnohé rodiče alternativou k mateřským školám – z kapacitních důvodů nebo s ohledem na jejich profilaci a práci s dětmi. Dětské skupiny navíc poskytují péči i dětem od 6 měsíců věku, takže jsou pro řadu zaměstnaných rodičů vlastně jedinou variantou. Nezřídka jsou financovány firmami, které tím vycházejí vstříc svým zaměstnancům s potomky. Proto využívají prostory, jako jsou uvolněné kanceláře, byty, rodinné domy, případně drobné stavby v přírodě, ať jsou součástí obytné, nebo pobytové místnosti.
25. 09. 2023

Jak mohou města reagovat na stále silnější a častější výkyvy srážek?

TZ 20/2023: Voda ve městě je průsečíkem zájmů a odborných činností řady inženýrských a technických profesí. Na jedné straně je voda měřítkem kvality veřejných prostor. Na straně druhé pak vliv vlhkosti na stavby či geotechniku. A mezitím řada dalších témat jako modrozelená infrastruktura, protipovodňová ochrana měst, pitná a odpadní voda… Tématu se podrobně věnuje mezinárodní konference Městské inženýrství 2023 s podtitulem Město a voda, jež proběhne 13. října v Karlových Varech.
05. 09. 2023

Stále dokonalejší cihly začínají dělat starosti statikům

TZ 19/2023: Stále dokonalejší akustické nebo tepelněizolační vlastnosti mají cihly, které přicházejí na tuzemský trh. Jejich výrobci se tím snaží vyjít vstříc poptávce trhu a stoupajícím nárokům na nízkou energetickou náročnost staveb. Paradoxně to ale komplikuje práci statikům, neboť moderní zdicí prvky mohou být křehčí a mít nižší únosnost. Navíc často chybí detailní technické informace včetně uvedení vhodného použití na stavbách. Při volbě zdicího materiálu by se mělo například zohlednit, kde jsou umístěna velká okna nebo průchody, neboť tyto otvory oslabují zděné stěny. Změny se týkají i spojovacího materiálu – namísto malty se používají montážně jednodušší zdicí pěny nebo lepidla. Téma se dotýká všech účastníků výstavby, velkých a malých stavebníků nebo i firem, které používají moderní zdicí prvky u jednoduchých nebo složitějších staveb a konstrukcí.
28. 08. 2023

Požárů fotovoltaik přibývá. Podle ČKAIT lidé podceňují bezpečnost instalací

TZ 18/2023: Celkem 45 požárů fotovoltaických systémů v celé České republice evidoval Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům fotovoltaických elektráren. V předchozích letech jich bylo nanejvýš 15 ročně.
16. 08. 2023

Budovy čeká bezemisní revoluce. Dotkne se i starších staveb.

TZ 17/2023: Sotva jsme si zvykli, že budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie, objevuje se nový požadavek Evropské unie. Budovy by měly mít nulové emise uhlíku. To znamená další zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a sledování vlivu zabudovaného stavebního materiálu na produkci skleníkových plynů. Novinkou jsou také požadavky na důsledné dodržování kvality vnitřního prostředí, pas pro renovaci budov nebo využití digitálního deníku budovy. Jde jen o část změn, které má přinést již čtvrté zásadní přepracování evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive of the European Union – EPBD). Její finální schválení se očekává do konce roku 2023. Vzhledem k zásadnímu dopadu na české stavebnictví sleduje vývoj také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).