Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

Na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví se shodli zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské 4. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thüriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.

Pod jeho patronátem proběhla celodenní diskuse zaměřená na stávající i budoucí výstavbu sítě dálnic a rychlostních komunikací v zemích Visegrádské 4. Zástupci komor i svazů z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska se vzájemně informovali o úskalích, výzvách i možnostech, které zkvalitňování dopravní infrastruktury přináší. Diskutovány byly rovněž legislativní podmínky přípravy, realizace i správy dopravních liniových staveb.

Na závěr třídenního setkání delegace přijaly desetibodové usnesení, které se minimálně v polovině bodů shoduje s prioritami ČKAIT i České svazu stavebních inženýrů. K nejdůležitějším patří snaha o omezení trestně-právní odpovědnosti projektantů (autorizovaných osob) za provedené stavby, a to ze statutu „doživotní“ na maximálně 10 let od dokončení stavebního díla a jeho uvedení do provozu. Tento názor s odkazem na praxi řadě zemí západní Evropy podpořil i Klaus Thüriedl.

Soustavně budu v této souvislosti poukazovat na absurdní případ Trojské lávky, za jejíž zhroucení byl za zcela nedůstojných podmínek veřejně lynčován její autor, jeden z nejlepších tvůrců mostních konstrukcí, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. Sice ji na začátku 80. let minulého století vyprojektoval, ale v následujících 30 letech před jejím zhroucení v roce 2017 s ním nebyla konzultována údržba ani žádná z provedených stavebně-technických úprav,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Delegáti se shodli rovněž na snaze eliminovat nezřídka obstrukční praktiky neúspěšných uchazečů o veřejné zakázky. Cestou je to, aby zadavatelé kvalitněji definovali odborný předmět zakázky, a to včetně dobře zpracovaných výkazů výměr a v průběhu celé zakázky zpřesňovaných rozpočtů pro určení její předpokládané hodnoty. Případně, aby podaná námitka neúspěšného účastníka za určitých podmínek neměla odkladný účinek a nebránila uzavření zakázky.Na fotce zleva: Juraj Nagy (Slovenský svaz stavebních inženýrů), Vladimír Benko (Slovenská komora stavebních inženýrů), Mária Kaszyńska (Polský svaz stavebních inženýrů a techniků), Mariusz Dobrzeniecki (Polská komora autorizovaných inženýrů, Ernö Wagner (Maďarská komora autorizovaných inženýrů), Robert Špalek (ČKAIT) a Adam Vokurka (Český svaz stavebních inženýrů).
12. 10. 2023