Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Chybí přechodné období pro akceptování PENB

Chybí přechodné období pro akceptování PENB

Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb., od 1. 9. 2020 mění zásadním způsobem stávající způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Aktualizace softwarových nástrojů, na nichž je PENB zpracováván, však byly vydány až na konci srpna. ČKAIT v zájmu svých členů, kteří jsou současně energetickými specialisty, podporuje iniciativu AES, uvedenou v otevřeném dopise Vládě ČR  a to především v požadavku na urychlené vyhlášení přechodného  období, ve kterém by byly akceptovány PENB zpracované dle původní metodiky a zaregistrované v systému ENEX do 31. 8. 2020.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
člen představenstva ČKAIT a předseda profesního aktivu pro obor energetické auditorství

18. 10. 2020