Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT nabídla pro Hodonínsko a Břeclavsko 87 statiků

ČKAIT nabídla pro Hodonínsko a Břeclavsko 87 statiků

Na postižená místa ale v mnoha případech dosud nebyli povoláni, na rozdíl od dobrovolníků

 

87 autorizovaných statiků zareagovalo na páteční výzvu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), aby se zapojili do pomoci městům a obcím na jižní Moravě postiženým tornádem. Právě odborný zásah autorizovaného statika je určující nejen pro ochranu lidských životů a zdraví, ale i majetku. 

Podle informací ze sobotní online koordinační porady statiků nebyl do některých postižených oblastí dosud povolán žádný ze statiků, kteří prostřednictvím ČKAIT nabídli své odborné služby.  Statici, kteří postižená místa navštívili, upozorňují na rizika živelně prováděných zásahů bez náležitého statického posouzení opravovaných budov.

„Oblast se otevřela dobrovolníkům, kteří se s dobrými úmysly vrhají do oprav a odklízení trosek. To je zcela jiná praxe než po povodních, kdy se oblast hermeticky uzavře a lidé jsou do ní vpouštěni až po pečlivé kontrole statiky. Ze zkušenosti víme, a nynější výsledky to již potvrzují, že k řadě zbytečných úrazů dochází právě ve fázi sanace následků neštěstí,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, který je sám odborníkem na statiku staveb.

Komora apeluje na všechny zainteresované složky i majitele soukromých domů, aby nepodcenili nebezpečí plynoucí z důvodu urychlení záchranných, odklízecích nebo demoličních prací. Mohlo by být přijato nesprávné rozhodnutí o stavu budovy. Před zahájením oprav by měl stavbu vždy prohlédnout statik a případně doporučit postup prací a způsob zajištění stavby, aby nedocházelo k následným zraněním a úrazům. „Po prvotním posouzení krizovými statiky z Hasičského záchranného sboru musí nastat podrobné a koordinované statické posouzení každého domu v postižené oblasti,“ říká prof. Alois Materna, první místopředseda ČKAIT a kontaktní osoba pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

ČKAIT i na základě zkušeností z povodní doporučila jako optimální vytvářet a koordinovat skupinky o dvou nebo lépe třech lidech, autorizovaných staticích. Ve vypjatých situacích, jako je i ta na Hodonínsku a Břeclavsku, je podobná organizace důležitá: tlak na posuzující osobu je po psychické stránce často enormní, velmi proto pomáhá možnost týmové práce. Podobné skupiny obvykle, a zcela kvalifikovaně, dokážou posoudit 10 až 15 objektů denně. 

Už od pátku je vedení Komory v kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému i Jihomoravským krajem. Do pomoci je zapojena oblastní pobočka ČKAIT v Brně, která byla dle platných smluv podepsaných právě po zkušenostech s povodněmi připravena do postižených míst autorizované statiky v řádu několika málo hodin. To se ale nestalo: podle některých zasahujících velitelů nebyla a není přítomnost inženýrů – statiků potřebná.

„To je však v příkrém rozporu s tím, co slyšíme od měst a obcí nebo příslušných stavebních úřadů, které byly měly vydávat demoliční výměry. Činit tak ale chtějí na základě řádné pasportizace a protokolů, které mají naši členové samozřejmě k dispozici. A zcela přesně ví, jak mají postupovat. Proto budeme nadále komunikovat především se zástupci samosprávy,“ doplňuje předseda Špalek.

ČKAIT vysoce oceňuje všechny složky IZS, včetně hasičů. Díky jejich rychlosti a obětavosti nebyly škody na životech, zdraví a majetku ještě větší. Zároveň však vedení Komory apeluje na lepší koordinaci dalších kroků týkajících se stavu poškozených budov – těch veřejných i soukromých. Zvláště v době, kdy se mezi troskami objektů pohybují stovky nebo tisíce dobrovolníků a dalších osob.
 

27. 06. 2021