Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT povolává autorizované statiky na pomoc Hodonínsku

ČKAIT povolává autorizované statiky na pomoc Hodonínsku

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se obrací na své členy autorizované statiky s naléhavou žádostí o pomoc městům a obcím postiženým na Hodonínsku.

Podle informací složek Integrovaného záchranného systému (IZS) bylo čtvrtečním tornádem poškozeno několik tisíc budov, z nichž prakticky všechny bude zapotřebí staticky posoudit tak, aby se předešlo dalším škodám na zdraví a majetku.

Komora proto aktuálně koordinuje své členy, kteří by dle pokynů IZS mohli postiženým obcím pomoci. Pracuje s aktualizovanou databází autorizovaných statiků - 479 osob z regionu Morava a 661 osob z regionu Čechy, kteří dokáží pokrýt různé typy staveb – od rodinných domů, přes veřejné nebo dopravní stavby až po průmyslové haly.

Zájemci z řad statiků se mohou hlásit – a řada z nich tak již učinila. Kancelář ČKAIT aktivně kontaktuje statiky především ze spádové oblasti, jejichž nasazení může být nejvíce operativní.

ČKAIT tímto vyzývá, aby se každý z autorizovaných statiků, který je ochoten nabídnout svou odbornou pomoc, přihlásil prostřednictvím interaktivního formuláře:

Interaktivní formulář


  • V příloze je vzorový formulář pro hodnocení stavebně-technického stavu stavby na základě provedené prohlídky.
  • V příloze je vzorový formulář žádosti o vyplacení peněžní náhrady za poskytnutí osobní pomoci.


Případně telefonický kontakt pro nabídku pomoci:
Kancelář ČKAIT, vyřizuje Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (ředitel kanceláře ČKAIT), Ing. Dominika Hejduková, Ing. Markéta Kohoutová
25. 06. 2021