Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT v Brně představí vzorový „post-tornádový“ dům

ČKAIT v Brně představí vzorový „post-tornádový“ dům

Dva měsíce projektových příprav, tři měsíce výstavby, náklady ve výši 4,6 mil. Kč, garantovaný úsporný provoz. To jsou základní parametry novostavby rodinného domu o podlahové ploše 110 m2 v Hodoníně-Pánově, který nahradil tzv. finský domek zpustošený tornádem v červnu loňského roku. Dřevostavba je navíc staticky pevnější a měla by lépe odolat následkům případných dalších mimořádných událostí. Výsledky souhry autorizovaných osob a stavebníka při realizaci novostavby budou poprvé prezentovány na nadcházejícím Stavebním veletrhu Brno od 21. do 23. dubna.

Vzhledem k zapojení autorizovaných osob do obnovy budov i celých oblastí na Hodonínsku a Břeclavsku se odborným garantem realizace i představení tohoto vzorového post-tornádového domu stala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Na výstavbě se uplatnily zkušenosti společnosti Úsporné bydlení s.r.o. a Centra pasivního domu.

Rodinný dům v přívětivé lokalitě Hodonín-Pánov nabízí vzor pro ostatní stavebníky hned v několika aspektech. Dokládá přínos spolupráce stavebníka a autorizované osoby (projektant, vedoucí stavby apod.). Ukazuje, že rychlost zpracování projektové dokumentace a výstavby nemusí být na úkor kvality, naopak se otevírá možnost kreativních řešení ve prospěch obyvatel rodinného domu, kteří jej užívají už od loňského listopadu. K nim patří například pasivní standard a minimalizace provozních nákladů zejména na energie.

Jak doplňuje Zdeněk Kaňa, jednatel Úsporné bydlení s.r.o., do příprav realizace se promítly rostoucí ceny stavebního materiálu i práce. I vzhledem k jasné představě stavebníka o výsledku ale byly zapotřebí jen dílčí inovace návrhu domu a realizace samotná proběhla v rekordním čase. Stalo se tak i díky vstřícnosti dobročinných organizací, dodavatelských a realizačních firem.

„Cením si všech nadšenců, kteří se do obnovy domů poškozených tornádem zapojili. Ale ke kvalitnímu výsledku a bezvadnému provozu vede pouze cesta spolupráce s profesionály. Materiál a práce již nikdy nebude levnější a jedině zkušení praktici mohou dosáhnout kýžené optimalizace nákladů,“ je přesvědčený Zdeněk Kaňa.

Pro dům v Pánově musely být vybagrovány větší základy s novou železobetonovou deskou. Na ní byly osazeny prefabrikované stěnové panely. Souběžně s instalací veškerého technického zařízení budovy již probíhaly úpravy vnitřních dispozic a vybavení, včetně kuchyně.

„I když dům v Hodoníně vznikal v mimořádně obtížné situaci, může se stát inspirací pro celou Českou republiku. Kombinuje pasivní dřevostavbu s chytrým rekuperačním systémem se zapojením tepelného čerpadla,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Komora bude mít na Stavebním veletrhu Brno informační místo, kde chce principy vzniku rodinného domu v Pánově blíže představit nejširší veřejnosti. Mimo jiné i majitelům domů v tornádem postižených oblastech, kteří dosud nezačali s obnovou poškozených domů nebo výstavbou nových. Prezentace na toto téma proběhne v pátek 22. 4. od 14.00 v Přednáškovém prostoru Pavilonu V. Součástí bude i krátké vystoupení statika, který upozorní na význam lokálního posílení konstrukce při výstavbě nového rodinného domu.

20. 04. 2022